Ειδήσεις

Published on February 20th, 2015 | by fileto

0

Ο Χρυσοχοίδης φέρθηκε σπαθί στη Σαμοθράκη

Με την υπ’ αριθμ. 25, 23/1/2015 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίνεται η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2015) η μελέτη με τίτλο Λιμάνι Σαμοθράκης προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Η έγκριση αυτή εξασφαλίζει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων μελετών, δηλαδή τη σύνταξη Αναπτυξιακού Προγράμματος με την μορφή Πλαισίων Έργων Ανάπτυξης… Λιμένα (ΠΕΑΛ) και τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές μελέτες που απαιτούνται, όπως επίσης και μελέτες μελλοντικών επεκτάσεων του λιμένα Καμαριώτισσας.
Ακερμαν
Ξεπερνώντας αυτόν τον ύφαλο ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να λυθεί οριστικά τόσο το θέμα της νομιμοποίησης των αυθαίρετων λιμενικών εγκαταστάσεων, όσο και της ωρίμανσης μελέτης για την υλοποίηση έργου επέκτασης του Λιμένα Καμαριώτισσας στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Ο Δήμος Σαμοθράκης εκφράζει την απόλυτη ικανοποίηση του από την εν λόγω εξέλιξη που ήρθε να επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας του Δήμου με τον ΟΛΑ και την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του Υπουργού κ. Μ. Χρυσοχοϊδη που ανέλαβε τόσο κατά την τελευταία του επίσκεψη στο νησί (11/10/2014) αλλά και τις εξαγγελίες του στην Αλεξανδρούπολη (21/11/2014).

χρυσοχοίδης

Μέλημα του Δήμου Σαμοθράκης είναι να εδραιώσει μια καλή συνεργασία και με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου και να μεταφέρει και σε αυτή την αναγκαιότητα επέκτασης του Λιμένα Καμαριώτισσας.

 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑