Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on February 27th, 2015 | by fileto

0

Ορίστηκε εκκαθαριστής στην ΕΑΣ Ροδόπης

«Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΑΣ Ροδόπης της 23/12/2014, η οποία νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία του Πρωτοδικείου Ροδόπης και έγινε δεκτή, η ανωτέρω Ένωση ΑΣ Ροδόπης τέθηκε σε εκκαθάριση και ορίσθηκε Εκκαθαριστής ο κ. Κυριάκος Στάντζιος του Γεωργίου.

Κατόπιν αυτού, καλούνται οι πιστωτές της ΕΑΣ Ροδόπης (υπό εκκαθάριση) να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, ενώπιον της συμβολαιογράφου Κομοτηνής κας Ολυμπίας Λ. Δανιηλίδου (Αριστ. Μάνεση 7, Κομοτηνή), προσκομίζοντας όλα τα έγγραφά τους με τα οποία αποδεικνύεται η απαίτησή τους.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑