Ελλάδα

Published on March 13th, 2015 | by fileto

0

Με νέο τρόπο η τροφοδοσία κέντρων κράτησης μεταναστών

Σε επανακαθορισμό του πλαισίου παροχής υπηρεσιών σίτισης στους υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν προσωρινά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών της ΕΛ.ΑΣ προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση από τους υπουργούς Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκο Βούτση και τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Πανούση.

Με την τροπολογία επιτρέπεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, η δαπάνη των οποίων μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις, με σκοπό τη σίτιση των ανωτέρω προσώπων.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να παρασχεθούν υπηρεσίες σίτισης για οποιονδήποτε νομικό ή πραγματικό λόγο στα ανωτέρω πρόσωπα, καταβάλλεται ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας η οποία καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ, στα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλεται με απόφαση του διοικητή της έδρας κάθε Κέντρου ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δαπανών ατόμων που τελούν σε περιορισμό (ν.δ. 116/1969 και σχετικές ΚΥΑ), η οποία βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό (σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 5,87 ευρώ ανά δικαιούχο).

Με όμοια απόφαση, καθορίζεται ο χρόνος λήξης καταβολής της ημερήσιας δαπάνης τροφοδοσίας.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑