Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on March 14th, 2015 | by fileto

0

Επιφυλάξεις ΤΕΕ Θράκης για τη ΜΟΜΑ του Καμμένου

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Θράκης αναφορικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Καμμένου, για επαναλειτουργία της ΜΟΜΑ, εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για την σκοπιμότητα της υπουργικής εξαγγελίας και την ανησυχία του τεχνικού κόσμου για την δημιουργία νέων συνθηκών στην ανάθεση των δημοσίων έργων οι οποίες δεν σχεδιάζονται από το αρμόδιο Υπουργείο (Υπουργείο Οικονομίας – Υποδομών – Ναυτιλίας και Τουρισμού) και ενδεχομένως θα προκαλέσουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, γεγονός που θα είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο για την εθνική οικονομία.

Ειδικότερα η Διοικούσα Επιτροπή επισημαίνει ότι:

Το έργο που επιτελέστηκε από την ΜΟΜΑ στο διάστημα λειτουργίας της, από την ίδρυσή της το 1957 μέχρι και την κατάργησή της το 1993, μολονότι παρουσίασε φθίνουσα πορεία από πλευράς οικονομικής και τεχνικής αξιολόγησης, γενικά αποτιμάται ως θετικό.

Το θετικό πρόσημο λειτουργίας της, αποδίδεται στις εξής αιτίες:

Η συγκρότηση της ΜΟΜΑ ανταποκρινόταν στην έλλειψη των αναγκαίων κατασκευαστικών μονάδων του ιδιωτικού τομέα, τις οποίες δεν διέθετε η Χώρα σε συνδυασμό με τις επείγουσες ανάγκες για κατασκευαστικές επανορθώσεις και ταυτόχρονα στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που δεν ήγειρε απαγορεύσεις στην άσκηση επιχειρηματικού – εργολαβικού έργου από το Κράτος.

Στο διαρρεύσαν διάστημα δραστηριοποίησης της ΜΟΜΑ, ο ιδιωτικός κατασκευαστικός τομέας αναπτύχθηκε σημαντικά, υλοποιώντας πολύ μεγάλο αριθμό δημοσίων έργων αναβαθμίζοντας συνεχώς την τεχνογνωσία του (Εγνατία οδός, Μετρό, κ.α.), αλλά και την ποιότητα των εκτελουμένων έργων.

Επί πλέον αποδείχθηκε στην πράξη ότι το κόστος των δημοσίων έργων που εκτελούνταν από τον ιδιωτικό τομέα, παρά τις υπάρχουσες αδυναμίες και στρεβλώσεις, διαμορφώθηκε κατά πολύ χαμηλότερα από την εκτέλεσή τους από έναν Φορέα του Δημοσίου.

Η επαναδραστηριοποίηση της ΜΟΜΑ εκτός του ότι είναι αντίθετη με την υφιστάμενη νομοθεσία της Ε.Ε. «περί ανταγωνισμού», στην υφιστάμενη οικονομική κρίση, που βαθύτερα από όλους τους παραγωγικούς τομείς έχει προσβάλλει την κατασκευαστική δραστηριότητα, θα συμβάλει στην ματαίωση οιασδήποτε προοπτικής ανάκαμψης του παραγωγικότερου τομέα της εθνικής οικονομίας.

Η επεξηγηματική άποψη του Υπουργείου ΕΘ.Α. ότι η ΜΟΜΑ θα δραστηριοποιηθεί μόνον σε απομονωμένα σημεία της Ελληνικής Επικράτειας, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει αναπόφευκτα ως «ταφόπλακα» του υπάρχοντος κατασκευαστικού εξοπλισμού και δυναμικού της Περιφέρειας με δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ασφάλεια της ζωής και περιουσίας των κατοίκων της.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης, θεωρεί ότι τέτοιου είδους σχεδιασμοί θα πρέπει να γίνονται με την συμμετοχή των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας και ύστερα από συζήτηση με τους Φορείς εκπροσώπησης του παραγωγικού δυναμικού της Χώρας.

Το ΤΕΕ-Θράκης παρακολουθεί το θέμα και θα τοποθετηθεί αναλυτικά και τεκμηριωμένα όταν οι εξαγγελίες λάβουν συγκεκριμένη και σαφή νομοθετική μορφή.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑