Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on April 7th, 2015 | by fileto

0

Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου στην Αλεξανδρούπολη

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες Μ. Δευτέρα, στο «Διαύγεια», εγκρίθηκε από το υπουργείο Οικονομίας η ένταξη των έργων: Ενίσχυση Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου – Αλεξανδρούπολης, Θεσσαλονίκης και Λάρισας με δικαιούχους τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου στην Αλεξανδρούπολη και στη Λάρισα είναι 171.429 ευρώ, το καθένα, και στη Θεσσαλονίκη 166.050 ευρώ και αποτελεί στο σύνολό του δημόσια δαπάνη (συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Με φορείς υλοποίησης τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους προβλέπονται σειρά από δράσεις που ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • Σήμανση οριοθετημένης περιοχής
  • Κοινές εμπορικές δράσεις π.χ. οργάνωση προωθητικής ενέργειας που αφορά τους εκδοτικούς οίκους και τα βιβλιοπωλεία του ΑΚΕ.
  • Εμπορικές δράσεις – ανάπτυξη εμπορικών πρακτικών προώθησης της επιχείρησης ή και προϊόντων της κάθε ωφελουμένης επιχείρησης ξεχωριστά (ανάρτηση προσφορών, αναγγελία παραλαβής νέας συλλογής εμπορευμάτων, προωθητικές ενέργειες κ.ά.).
  • Αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, ενιαία (όχι όμως αναγκαία και ομοιόμορφη) αντιμετώπιση θεμάτων όπως: η αισθητική και η λειτουργία του δικτύου πεζοδρόμων, ο φωτισμός, η καθαριότητα, η διαχείριση του πράσινου, ο καλλωπισμός.
  • Διασφάλιση πρόσβασης ΑμεΑ στο ανοικτό κέντρο
  • Οργάνωση – σχεδιασμός ειδικών δράσεων για παιδιά σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο.
  • Συνδιοργάνωση δράσεων προβολής και πολιτιστικών εκδηλώσεων (και πιθανή συνεργασία με τοπικούς, επαγγελματικούς και άλλους φορείς της πόλης).

Επιπλέον, σε συνεργασία με τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα υλοποιηθούν δράσεις στους τομείς (ενδεικτικά): καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης, φωτισμού, σήμανσης και οριοθέτησης της περιοχής, βελτίωσης της κατάστασης οδών, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων κα πλατειών, διασφάλισης της ελεύθερης πρόσβασης πεζών- A.M.E.A, ελέγχου στάθμευσης- κυκλοφορίας οχημάτων- σχεδιασμού τροφοδοσίας καταστημάτων, εμπορικής χωροταξίας – χρήσης γης, στήριξης και ανάπτυξης του πρασίνου, αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής, οργάνωσης εκδηλώσεων και δράσεων.

πηγη: in.gr

 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑