Ελλάδα

Published on April 14th, 2015 | by fileto

0

Στρώνει πλατείες το Καβαλιώτικο μάρμαρο

Με Καβαλιώτικο μάρμαρο θα στρωθεί η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Πρόκειται για τηνπλατεία που βρίσκεται δυτικά του δημαρχείου Καλαμάτας, με ανάδοχο του έργου την εταιρεία Ανέλιξη ΟΕ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο εβδομάδες περίπου.

Το έργο χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους και σε ό,τι αφορά τα δάπεδα, η μελέτη προβλέπει την πλακόστρωση του υφιστάμενου τσιμεντένιου δαπέδου της πλατείας με έγχρωμες αντιολισθητικές πλάκες τσιμέντου και μαρμαροψηφίδες δύο ή και τριών αποχρώσεων, οι οποίες τοποθετούνται ανάμεσα σε μεγάλες ορθογώνιες επιφάνειες (φατνώματα), που ορίζονται από διασταυρούμενες ζώνες πλάτους 30 εκατοστών από λευκό «χτυπητό» μάρμαρο προέλευσης Καβάλας.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑