Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on April 30th, 2015 | by fileto

0

Πρόστιμα απρόσεκτων με τις φωτιές στην Κομοτηνή

Εν όψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου από 1-5-2015 έως 31-10-2015, καλούνται όλοι οι δημότες του Δήμου Κομοτηνής που είναι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να τους καθαρίσουν από χόρτα, άχρηστα υλικά, σκουπίδια διότι αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σε αντίθετη περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 ο δήμος Κομοτηνής θα αναγκαστεί να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό τους και στις παρακάτω ενέργειες.

  1. Επιβολή προστίμου πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου,

  2. Βεβαίωση εις βάρος του οικοπεδούχου της σχετικής δαπάνης καθαρισμού από το δήμο και

  3. Υποβολή μήνυσης για το αδίκημα  του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικά.

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑