Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on May 4th, 2015 | by fileto

0

Τους χρέωσαν πακέτα κινητής χωρίς συναίνεση

 Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας το τελευταίο διάστημα δέχθηκε παράπονα πολλών καταναλωτών που παραπλανήθηκαν ή έγιναν συνδρομητές χωρίς τη συναίνεση τους. Οι καταναλωτές- χρήστες των υπηρεσιών σταθερής – κινητής τηλεφωνίας οφείλουν να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους και να τα διεκδικούν.
1. Η συναίνεση σε τηλεφωνική, εξ αποστάσεως πώληση υπηρεσιών είναι έγκυρη αν συνοδεύεται από έντυπη ενυπόγραφη αίτηση.
2. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης σύνδεσης με έναν πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από απόσταση, αυτή είναι άκυρη, υπέρ του καταναλωτή, εάν πριν από τη σύναψή της, ο καταναλωτής δεν ενημερώθηκε με τα μέσα της χρησιμοποιούμενης τεχνικής επικοινωνίας κατά τρόπο ευκρινή, σαφή και κατανοητό, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης κατά τις εμπορικές συναλλαγές και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, για τα ακόλουθα ιδίως στοιχεία, καθώς και για κάθε μεταβολή αυτών.
3. Απαγορεύεται να αποστέλλονται ή να παρέχονται στον καταναλωτή αγαθά ή υπηρεσίες, αντίστοιχα, χωρίς προηγούμενη σχετική παραγγελία του.
4. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με διαφημίσεις (τηλεοπτικές, έντυπες, ηλεκτρονικές) που αφορούν σε πακέτα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή, στον οποίο φθάνει ή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν ή του μέσου μέλους της ομάδας, όταν μια εμπορική πρακτική απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών.
Όταν επιλέγετε νέες υπηρεσίες τηλεφωνίας και Internet, ενημερωθείτε σχετικά με:
  • τις υπηρεσίες που προσφέρει το οικονομικό πακέτο της επιλογής σας
  • την ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης
  • το τέλος ενεργοποίησης και το τέλος αποσύνδεσης στην περίπτωση διακοπής της σύμβασης πριν την ημερομηνία λήξης
  • την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών
  • το ελάχιστο κόστος και την ελάχιστη διάρκεια συνομιλίας σε μια κλήση
  • την ταχύτητα πρόσβασης στο Internet στα σημεία που σας ενδιαφέρει, π.χ., οικία. Για μέτρηση των χαρακτηριστικών της σύνδεσής σας με το Internet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων ΥΠΕΡΙΩΝ της ΕΕΤΤ στη διεύθυνση http://hyperiontest.gr
Κρατήστε την αίτηση, που έχετε υπογράψει και φέρει τη σφραγίδα και την ημερομηνία από το κατάστημα που την καταθέσατε. Αναζητήστε και διαβάστε προσεκτικά τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
Βεβαιωθείτε στον επόμενο λογαριασμό ότι η σύνδεσή σας λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας που έχετε επιλέξει.
Έλεγχος χρεώσεων στη σταθερή & κινητή τηλεφωνία 
Κυρίως για “έξυπνα” τηλέφωνα (smartphones): Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα βασικά χαρακτηριστικά και τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, τη δυνατότητα απενεργοποίησης της αυτόματης σύνδεσης στο Internet, καθώς και για τις ισχύουσες χρεώσεις για την πρόσβαση και την ασύρματη μεταφορά δεδομένων που εφαρμόζουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ενεργοποιήστε την υπηρεσία “ενημέρωση κατανάλωσης δωρεάν χρόνου ομιλίας ή όγκου δεδομένων”. Εάν καταναλώσετε περισσότερο χρόνο ομιλίας ή όγκο δεδομένων από το πακέτο, που έχετε επιλέξει, ο πάροχος μπορεί να σας ενημερώσει με γραπτό μήνυμα για τις επιπλέον χρεώσεις ή να διακόψει προσωρινά τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
Επίσης, σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για τον τρόπο που μπορείτε να ελέγχετε μόνοι σας το λογαριασμό σας πριν ακόμα καταναλωθεί η δωρεάν χρήση χρόνου και όγκου δεδομένων του οικονομικού σας πακέτου.
Στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, επιλέξτε τη φραγή εφόσον δεν χρησιμοποιείτε πολυμεσικές υπηρεσίες, όπως είναι οι κλήσεις προς πενταψήφιους αριθμούς (π.χ., 13ΧΧΧ, 15ΧΧΧ) ή προς άλλες υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας (π.χ., 901ΧΧΧΧ). Σε κάθε περίπτωση, η χρέωση από κάθε πάροχο πολυμεσικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα €20 μηνιαίως (+ΦΠΑ) για συνδρομητικές υπηρεσίες. Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία εξαιρούνται οι χρεώσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, π.χ., τηλεπαιχνίδια. 
Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε επιλεκτική φραγή εξερχόμενων κλήσεων, π.χ., διεθνείς συνδιαλέξεις.
Ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία για τον έλεγχο των αριθμών αυξημένης χρέωσης από τους ίδιους τους καταναλωτές διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr).
Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ένωση Καταναλωτών Καβάλας, Ευγ. Ιορδάνου 32, τηλ. 2510223000, καθημερινά: 10:00-13:00 ή στο enoikokav@yahoo.com ,  http://www.fonikatanaloton.blogspot.gr,  facebook: ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
Επίσης:
Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή Εποπτείας της Αγοράς, 210 3893382
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 210-6151000
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 210 6387666
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  210 64 75 600
Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος   της Ελληνικής Αστυνομίας (στην περίπτωση που πιθανολογείται απάτη μέσω του δικτυακού τόπου) Ειδική τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών: 11012


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑