Ελλάδα

Published on July 10th, 2015 | by fileto

0

Κλειστές τράπεζες, χωρίς εφημερίδες η Ελλάδα

Δικαιολογημένη θεωρεί η κυβέρνηση και ειδικά η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης την ενδεχόμενη μερική ή ολική παύση κυκλοφορίας των εφημερίδων που υπάγονται στο καθεστώς του Ν. 3548/2007 και άρα δεν θα προβλέπονται κυρώσεις.

Η αναστολή τυχόν κυκλοφορίας ισχύει από τις 28 Ιουνίου 2015 (ημέρα έκδοσης ΠΝΠ) και για τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την αποκατάσταση της τραπεζικής λειτουργίας και των συναλλαγών με βάση την αρχή της επιείκειας.

Μάλιστα, σε ανακοίνωσή της η Γενική γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αναφέρει ότι «δεδομένης της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α 65/ 28.06.2015) για την Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας καθώς και της αναφοράς του Ν 3548 στο άρθρο 2, παρ. 2, στοιχείο γ’ περί των εκτάκτων αναγκών και της ανωτέρας βίας (γενική αρχή δικαίου), προκύπτει ότι συνεπεία απρόβλεπτου γεγονότος έχουν διαμορφωθεί αντικειμενικές δυσχέρειες ως προς την προμήθεια χάρτου ή εν γένει τα στάδια εκτύπωσης εφημερίδων».

Η κίνηση της κυβέρνησης θεωρήθηκε επιβεβλημένη λόγω των απρόβλεπτων εξελίξεων και με αυτή την απόφαση αντιμετωπίζεται ένα μείζον πρόβλημα, δηλ. η έλλειψη χαρτιού, κυρίως του περιφερειακού τύπου.

Διευκρινήσεις Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
Η ανακοίνωση της Γ.Γ.Ε.Ε. αποτελεί απάντηση στο αίτημα που είχε απευθύνει από την προηγούμενη εβδομάδα η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αθήνα 9-7-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΥΣΗ / ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Δεδομένης της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α 65/ 28.06.2015) για την Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας καθώς και της αναφοράς του Ν 3548 στο άρθρο 2, παρ. 2, στοιχείο γ’ περί των εκτάκτων αναγκών και της ανωτέρας βίας (γενική αρχή δικαίου), προκύπτει ότι συνεπεία απρόβλεπτου γεγονότος έχουν διαμορφωθεί αντικειμενικές δυσχέρειες ως προς την προμήθεια χάρτου ή εν γένει τα στάδια εκτύπωσης εφημερίδων. Ως εκ τούτου καθίσταται πρόδηλο ότι θεωρείται δικαιολογημένη η ενδεχόμενη μερική ή ολική παύση κυκλοφορίας των εφημερίδων που υπάγονται στο καθεστώς των κρατικών δημοσιεύσεων και ότι επ’ αυτών δεν προβλέπονται κυρώσεις. Η αναστολή τυχόν κυκλοφορίας ισχύει από τις 28 Ιουνίου 2015 (ημέρα έκδοσης ΠΝΠ) και για τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την αποκατάσταση της τραπεζικής λειτουργίας και των συναλλαγών με βάση την αρχή της επιείκειας.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑