Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on July 25th, 2015 | by fileto

0

Επιχειρήστε με το LEADER της Ροδόπης

Μέχρι τις 31 Αυγούστου η προθεσµία για την υποβολή των προτάσεων. Ποιες είναι οι δράσεις που επιδοτούνται

Ανοιξε το τοπικό πρόγραµµα Leader του Νοµού Ροδόπης, το οποίο επιδοτεί κατά 60% επενδύσεις για τοπικές επιχειρήσεις.

Χρηµατοδοτούνται φυσικά πρόσωπα, γεωργοί, κτηνοτρόφοι και µικροί επιχειρηµατίες, που είτε θέλουν να ασκήσουν µια νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα ή να εκσυγχρονίσουν την ήδη υπάρχουσα εταιρεία τους.

Αναπτυξιακή Ροδόπης. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα – Κ. Αντωνιάδη, Κοµοτηνή. Τηλ.: 25310 34071, -2. www.anro.gr


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑