Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on July 25th, 2015 | by fileto

0

Πρόστιμα φωτιά αν δεν δηλώσεις το πηγάδι σου

Αν δεν δηλώσεις το πηγάδι, την γκιόλα, την γεώτρηση, την πηγή και ότι αφορά την χρήση νερού από άλλες πηγές εκτός δικτύου επισύρει υψηλά πρόστιμα από τους Δήμους.

Δόθηκε παράταση στην προθεσμία  υποβολής αιτήσεων για Άδεια Χρήσης Νερού μέχρι την 30-09-2015.

Για  Μετά την ημερομηνία αυτή ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής:

α) με πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ από 1−10−2015 μέχρι 31−12−2015, για κάθε μήνα καθυστέρησης και

β) με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από 1−1−2016.

Παρακαλούνται όσοι κάνουν χρήση νερού από υφιστάμενα σημεία υδροληψίας χωρίς την προβλεπόμενη άδεια , να επικοινωνήσουν με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Παγγαίου  (τηλ: 25923 50056/58) προκειμένου να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Σχετικά Αρχεία:

ΚΥΑ 101123/2015 (ΦΕΚ 1435/Β/10-07-2015) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» (Β΄2878), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ (Β΄ 3142)». (.pdf)


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑