Εκδηλώσεις

Published on July 28th, 2015 | by fileto

0

Πορχωρημένο συνέδριο στην Καβάλα για τη γεωργία

Το 7ο Διεθνές Συνέδριο για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στον τομέα της γεωργίας, των τροφίμων και του περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2015 στην Καβάλα.

Το συνέδριο διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (ΕΠΕΓΕ, HAICTA) με τη στήριξη του παραρτήματος Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας και σε συνεργασία με έναν αριθμό ινστιτούτων.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η ΕΠΕΓΕ δραστηριοποιείται στον αγροτικό χώρο με σκοπό την προώθηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την καλύτερη πληροφόρηση του αγρότη, τον εκσυγχρονισμό της Γεωργίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων.

Περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά) στην ιστοσελίδα: http://2015.haicta.gr/ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: haicta2015@gmail.com


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑