Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on August 7th, 2015 | by fileto

0

Σύμβουλος επιχειρήσεων από ΑΜ-Θ σε υπόθεση φοροδιαφυγής

Συνεχίζει το ΣΔΟΕ τις διασταυρώσεις στοιχείων και εντοπίζει λαυράκια σε όλη τη χώρα.

Ανάμεσα σ’ αυτά σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, είναι η περίπτωση συμβούλου επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ο οποίος απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 17,6 εκατ. ευρώ.

ΟΛΑ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

1. Επιχειρηματίας με δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 17.600.000,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.

2. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.802.703,00 €. χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Καθηγητές Α.Ε.Ι. απέκρυψαν φορολογητέα ύλη λόγω μη δήλωσης εισοδημάτων αλλοδαπής, συνολικής αξίας 342.100,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.

4. Από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, διαπιστώθηκε ότι υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 180.000,00 €.

5. Τεχνική εταιρεία μελετών και γενικών κατασκευών εξέδωσε είκοσι πέντε (25) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.917.665,00 €.

6. Μέλος Ν.Π. έλαβε ένα (1) εικονικό φορολογικό στοιχείο συνολικής αξίας 1.571.613,08 €.

7. Επισκευαστής Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έλαβε σαράντα (44) εικονικά και εικονικά ως προς το πρόσωπο, φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 284.306,59 €.

8. Επιχείρηση παραγωγής αρτοσκευασμάτων έλαβε τρία (3) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000,00 €.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑