Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on August 31st, 2015 | by fileto

0

Ο αέρας …φέρνει κέρδη

Σε 19,2 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ στο πρώτο εξάμηνο 2015 έναντι 16,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σημειώνοντας αύξηση 13,3%.

Σημειώνεται ότι μετά την έναρξη λειτουργίας του αιολικού πάρκου στο Ορθολίθι κατά το α’ εξάμηνο του 2015, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ στις 30.06.2015 ανερχόταν σε 191,45 MW τα οποία αφορούν δεκατρία αιολικά πάρκα 184,50 MW, ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο 4,95 MW και ένα φωτοβολταϊκό σταθμό 2,00 MW. Στα μέσα του Αυγούστου 2015 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία η επέκταση (16,10 MW) του ήδη υπάρχοντος αιολικού πάρκου στη Μαγούλα – Καζάκου (Δ. Αλεξανδρούπολης), αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του Ομίλου σε σχεδόν 208 MW.

Σήμερα, βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης δύο αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 58 MW. Επιπλέον, έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 775 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης, εκ των οποίων 240 MW με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑