Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on September 10th, 2015 | by fileto

0

ΙΕΚ Νοσηλευτών στο νοσοκομείο Καβάλας

Με την αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 12972 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ιδρύθηκε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ. Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

Για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων υποβάλλονται από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου 2015 και η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων θα ολοκληρωθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2015. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. (παλιό Σανατόριο), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 9π.μ – 1μ.μ., τηλ. 2510830454, Ελένη Λογοθέτη.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1) Σχετική αίτηση (παραλαμβάνεται από τη σχολή)
2) Απολυτήριο, ή πτυχίο, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρωτότυπο και φωτοτυπία
3) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5) Βεβαίωση Ι.Κ.Α., ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα
6) Άδεια παραμονής, ή ταυτότητα ομογενών, ή διαβατήριο, για αλλοδαπούς υπηκόους


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑