Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on November 15th, 2015 | by fileto

0

Το έξυπνο ενεργειακό σπίτι ξεκινά από την Ξάνθη

Η αντικατάσταση των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας από έξυπνους μετρητές, οι οποίοι θα μετρούν πολύ συχνά την κατανάλωση, θα επιφέρει την εισαγωγή κλιμακωτών τιμολογίων και με την ενεργή συμμετοχή του καταναλωτή στη μείωση της κατανάλωσης σε ώρες αιχμής, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Η αλλαγή των συνηθειών με σκοπό την αποδοτικότερη χρήση είναι στόχος που θα επιτευχθεί με την ενημέρωση του καταναλωτή με τεχνολογίες μέσω του διαδικτύου, όπου θα έχει πρόσβαση από παντού, ενώ το «Εξυπνο Σπίτι» με συσκευές που θα ανταποκρίνονται είτε αυτόματα στις αλλαγές τιμολογιακής ζώνης ή σε καταστάσεις αιχμής που θα ενημερώνει ο Διαχειριστής της Ηλεκτρικής Ενέργειας ή με απομακρυσμένο έλεγχο από τον καταναλωτή θα επιφέρει σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση.

Διάφορες μελέτες συγκλίνουν ότι η μείωση της κατανάλωσης είναι τουλάχιστον 5% και μπορεί να φτάσει και πέραν του 20%. Το μεγαλύτερο όφελος, όμως, θα είναι από τη δραστική μείωση της ρευματοκλοπής και της άμεσης διακοπής ηλεκτροδότησης των οφειλετών.

Στη χώρα μας έχει ήδη γίνει η εγκατάσταση συστημάτων Τηλεμέτρησης και έξυπνων μετρητών στους καταναλωτές μέσης τάσης από κοινοπραξίες όπως αυτή των PROTASIS και ITF-EDV Fröschl και στους μεγάλους καταναλωτές χαμηλής τάσης από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

Αναμένεται να ξεκινήσει και το πιλοτικό έργο για τους οικιακούς καταναλωτές στις περιοχές της Ξάνθης, της Λέσβου και της Λευκάδας, όπου στον πρόσφατο διαγωνισμό συμμετείχαν μόνον τρία σχήματα και δεν προσέλκυσε το ενδιαφέρον παραδοσιακών κατασκευαστών μετρητών.

Πέραν της εισαγωγής μετρητών, νέες τεχνολογίες έχουν ήδη εισαχθεί για τον έλεγχο της μεταφοράς όπως συστήματα SCADA και συστήματα διαχείρισης ενέργειας (EMS), συστήματα διαχείρισης διανομής (DMS) και συστήματα διαχείρισης βλαβών, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν με τα νέα συστήματα τηλεμέτρησης των έξυπνων μετρητών σε ενιαία πληροφοριακά περιβάλλοντα.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑