Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on December 29th, 2015 | by fileto

0

Προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ για Καβάλα και Δράμα

Ο ΔΕΔΔΗΕ με 3 προκηρύξεις του ανακοινώνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με 8μηνα στη Θεσσαλονίκη την Δράμα και την Καβάλα.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Δράμας

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2015

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 30/12/2015 έως και 08/01/2016


Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Καβάλας

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2015

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 30/12/2015 έως και 08/01/2016


Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2015

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 30/12/2015 έως και 08/01/2016


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑