Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on January 4th, 2016 | by fileto

0

Η Σπυράκη για την επιδότηση εργασίας στη Θράκη

Με επείγουσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ευρωβουλευτής της ΝΔ ρωτά να μάθει εάν υπάρχει η δυνατότητα καταβολής της θεσμοθετημένης ενίσχυσης 12% στο μισθολογικό κόστος ΜμΕ της Θράκης από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πρωτοβουλία Σπυράκη-Δημοσχάκη για τις επιχειρήσεις της Θράκης - Η επερώτηση στην Κομισιόν

Σήμα κινδύνου για την επιβίωση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Θράκης που δεν έχουν λάβει από το 2010 την επιδότηση μισθολογικού κόστους 12%, εκπέμπουν με κοινή τους πρωτοβουλία, ο βουλευτής Έβρου Αναστάσιος Δημοσχάκης και η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη.

Με επείγουσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κ. Σπυράκη ρωτά να μάθει εάν υπάρχει η δυνατότητα καταβολής της θεσμοθετημένης ενίσχυσης 12% στο μισθολογικό κόστος από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επίσης η ευρωβουλευτής ζητά από την Κομισιόν να διευκρινίσει εάν η ΕΕ προβάλλει εμπόδια στη χορήγηση της συγκεκριμένης ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποβοήθηση της ανάπτυξης σε οικονομικά ασθενείς περιοχές πρακτική που ακολουθείται σε πολλά κράτη-μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό . Θέμα εμποδίων από την ΕΕ επικαλέστηκε στο ελληνικό Κοινοβούλιο ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης.

Είχε προηγηθεί από την 1η Δεκεμβρίου επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Έβρου Αναστάσιου Δημοσχάκη στον υπουργό Οικονομίας στην οποία ετέθη το θέμα του κινδύνου της παραγραφής των ποσών που αναλογούν στην επιδότηση 12%, ποσά τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί.

Ο κ. Δημοσχάκης ρωτούσε επίσης τον κ. Σταθάκη για το ενδεχόμενο να υπάρξει δυνατότητα συμψηφισμού της μη καταβληθείσας επιδότησης με τις υπάρχουσες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της κ. Σπυράκη έχει ως εξής:

«Το Ελληνικό κράτος χορηγεί με εθνικούς πόρους ενίσχυση προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οικονομικά μειονεκτούσες περιοχές της χώρας. Η ενίσχυση παρέχεται μέσω επιδότησης ποσοστού του μισθολογικού κόστους από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Στόχος της ενίσχυσης είναι να άρει αντικειμενικές ανισότητες που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και ενθαρρύνουν τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας σε μειονεκτούσες περιοχές.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, οι εθνικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα προωθούν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή των κρατών μελών και της Κοινότητας στο σύνολό της. Οι εθνικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα αποσκοπούν στην υποβοήθηση της ανάπτυξης των πλέον μειονεκτουσών περιοχών με την υποστήριξη των επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ένα βιώσιμο πλαίσιο.

Ωστόσο, από τo 2010 η ενίσχυση καθυστερεί να χορηγηθεί στους δικαιούχους με κίνδυνο παραγραφής της οφειλής, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε η ακύρωση της από τον Υπουργό Οικονομίας με το επιχείρημα ότι υπάρχουν εμπόδια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Υπάρχει συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή νομοθεσία ή σχετική απόφαση που υποχρεώνει την Ελλάδα να άρει τη χορήγηση της παραπάνω εθνικής ενίσχυσης περιφερειακού χαρακτήρα;
2. Υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης των οικονομικά ευαίσθητων περιοχών μέσα από την επιδότηση του μισθολογικού κόστους μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020;»


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑