Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on February 19th, 2016 | by fileto

0

Μόνο ένας αρχιμανδρίτης υποψήφιος για μητροπολίτης από την ΑΜ-Θ

Αρχιμ. Αρσένιος Μπαρμπαγιάννης, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1970. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το έτος 2009. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 20.4.1996 και από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως.

21. Αρχιμ. Ιλαρίων Σιώκος, της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης. Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1980. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το έτος 2002. Χειροτονήθηκε Διάκονος το 2002, Πρεσβύτερος την 25.7.2007 και από της χειροτονίας του έχει υπηρετήσει ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου και εν συνεχεία στην Ιερά Μητρόπολη Μάνης.

Τον κατάλογο των προς Αρχιερατείν εκλογίμων, όλων όσοι δηλαδή στο εγγύς μέλλον ή στο απώτερο μπορούν να γίνουν Μητροπολίτες, έδωσε στη δημοσιότητα με σχετική εγκύκλιό της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος.

Δείτε αναλυτικά ποιοί είναι εκείνοι οι εικοσι έξι τον αριθμό, οι οποίοι …μπορούν να ετοιμάζονται για Μητροπολίτες, σύμφωνα πάντα με την εγκύκλο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Αναλυτικά:
«Κοινοποίησις Προκαταρκτικού Πίνακος Κληρικών προταθέντων δι` εγγραφήν εις τον Κατάλογον των προς Αρχιερατείαν εκλογίμων»
(15/1/2016).

Αριθμ Πρωτ. 191
Διεκπ. 102
Αθήνα 15η Ιανουαρίου 2016

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 9 7 4

Έχοντες υπ’ όψει τας διατάξεις του άρθρου 19 του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χαρ-του της Εκκλησίας της Ελλάδος», Συνοδική Απο-φάσει, ληφθείση εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ι-εράς Συνόδου, της 14ης μηνός Ιανουαρίου ε.ε., κοινοποιούμεν υμίν, συνημμένως ώδε, «Προκαταρ-κτικόν Πίνακα Κληρικών», μετά συντόμου Βιογρα-φικού Σημειώματος εκάστου, προταθέντων διά την εγγραφήν των εις τον Κατάλογον των προς Αρχιε-ρατείαν Εκλογίμων και κεκτημένων τα υπό του Νόμου οριζόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Υπομιμνήσκομεν υμίν ότι, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 590/1977, κατά της εγγραφής υποψηφίου τινός εκ των προ-ταθέντων, δύναται να ασκηθή παρ’ οιουδήποτε, κληρικού ή λαικού, ένστασις εντός δύο (2) μηνών από της δημοσιεύσεως του Πίνακος εις τον ημερήσιον τύπον των Αθηνών, επί τω λόγω ότι ο προταθείς στερείται των προς Αρχιερατείαν ουσιαστικών ή τυπικών προσόντων, η δημοσίευσις δε αύτη γενήσεται διά των εφημερίδων «ΕΛΕΥΘΕ-ΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» και «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ».

Εφ’ όσον ήθελεν υποβληθή ένστασις διά τινα των προταθέντων, ο οικείος Μητροπολίτης οφεί-λει όπως, εντός μηνός από της εις αυτόν περιε-λεύσεως αυτής, διαβιβάση ταύτην, μετ’ εμπεριστατωμένης εισηγήσεως αυτού, εις την Αρχιγραμ-ματείαν της Ιεράς Συνόδου διά τα περαιτέρω.

Η παρούσα Εγκύκλιος κέκτηται ενημερωτικόν μόνον χαρακτήρα, συγχρόνως δε και δηλωτικόν της αρξαμένης διαδικασίας συμπληρώσεως του ισχύοντος Καταλόγου των προς Αρχιερατείαν Εκλο-γίμων.
† Ο Αθηνών Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ο Ηλείας Γερμανός
† Ο Μαντινείας και Κυνουρίας Αλέξανδρος
† Ο Άρτης Ιγνάτιος
† Ο Λαρίσης και Τυρνάβου Ιγνάτιος
† Ο Νικαίας Αλέξιος
† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος
† Ο Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος
† Ο Καστορίας Σεραφείμ
† Ο Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Θεόκλητος
† Ο Κασσανδρείας Νικόδημος
† Ο Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος
† Ο Σιδηροκάστρου Μακάριος

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Μεθώνης Κλήμης

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΝ ΕΚΛΟΓΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

1. Αρχιμ. Διονύσιος Ανθόπουλος, της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1972. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το έτος 2005. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 20.2.2000 και από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, από δε του έτους 2002 και ως Αρχιερατικός Επίτροπος αυτής.

2. Αρχιμ. Καλλίνικος Αποστολόπουλος, της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.
Γεννήθηκε στα Καλάβρυτα το 1962. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών από το έτος 2008. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 27.11.1993 και από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

3. Αρχιμ. Αρτέμιος Αργυρόπουλος, της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1977. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το έτος 2005. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 24.9.2006 και από της χειροτονίας του έχει υπηρετήσει στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών ως Εφημέριος, από του έτους 2009 ως Αρχιερατικός Επίτροπος Ωλενίας και από 7.2.2014 ως Πρωτοσύγκελλος αυτής.

4. Αρχιμ. Γεννάδιος Βελκογιαννίδης, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1963. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το έτος 2004. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 27.12.1987 και από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.

5. Αρχιμ. Αμφιλόχιος Γελαδάκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης.
Γεννήθηκε στην Αίγινα το 1977. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το έτος 2002. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 27.5.2006 και από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης.

6. Αρχιμ. Ιερεμίας Γεωργαλής, της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.
Γεννήθηκε στη Μυρσίνη Ηλείας το 1973. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το έτος 1999. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 27.7.2004 και από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.

7. Αρχιμ. Νεκτάριος Γεωργογιάννης, της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου.
Γεννήθηκε στην Αγία Παρασκευή Ν. Άρτης το 1968. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το έτος 1995. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 27.10.1996 και από της χειροτονίας του έχει υπηρετήσει ανελλιπώς ως Εφημέριος στις Ιερές Μητροπόλεις Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως και από του έτους 2009 έως σήμερον στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου.

8. Αρχιμ. Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος, της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.
Γεννήθηκε στη Στουτγκάρδη το 1970. Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το έτος 2005. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 16.5.1998 και από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας, ως απεσπασμένος κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.
Προτείνεται η εγγραφή αυτού εις τον κατάλογον των προς αρχιερατείαν εκλογίμων, συνωδά τω άρθρω 18 παρ. 4 του Ν. 590/1977.

9. Αρχιμ. Χαράλαμπος Ζιώγας, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.
Γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1979. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης από το έτος 2008. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 29.1.2006 και από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.

10. Αρχιμ. Χριστοφόρος Καραβίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης.
Γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1978. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το έτος 2000. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 19.3.2006 και από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης.

11. Αρχιμ. Αρσένιος Κατερέλος, της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
Γεννήθηκε στη Λαμία το 1962. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το έτος 1998. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 5.4.1992 και από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος.

12. Αρχιμ. Ειρηναίος Κουτσογιάννης, της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.
Γεννήθηκε στη Ναύπακτο το 1959. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το έτος 1982. Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1982 και Πρεσβύτερος την 1.1.1986 και υπηρετεί ανελλιπώς ως Ιεροκήρυξ (του Ν. 817/1978) της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου από το έτος 1982 έως σήμερον.

13. Αρχιμ. Θεοφάνης Λάππας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού.
Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1979. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το έτος 2001. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 24.6.2003 και από της χειροτονίας του έως το 2006 έχει υπηρετήσει ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού, από δε του 2006 έως σήμερον υπηρετεί απεσπασμένος στην Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας.

14. Αρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το έτος 1986. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 15.4.1984 και από της χειροτονίας του έχει υπηρετήσει ως Εφημέριος στις Ιερές Μητροπόλεις Πειραιώς, Δημητριάδος και Αλμυρού, Σιδηροκάστρου και από 23.1.2006 έως σήμερον στην Ιερά Μητρόπολη Φωκίδος.

15. Αρχιμ. Ιγνάτιος Μουρτζανός, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1980. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το έτος 2005. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 8.2.2009· από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και από 20.12.2010 ως Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος αυτής έως της σήμερον.

16. Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής, της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.Γεννήθηκε στη Γουμένισσα το 1968. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το έτος 2008. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 3.11.1996 και από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. Υπηρέτησε ως Γραμματεύς (2007-2014), Αρχιερατικός Επίτροπος Μελίκης (1997-2014) και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ι. Μ. Βεροίας από 28-6-2014 και εξής.

17. Αρχιμ. Αρσένιος Μπαρμπαγιάννης, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1970. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το έτος 2009. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 20.4.1996 και από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως.

18. Αρχιμ. Γρηγόριος Νανακούδης, της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το έτος 2005. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 1.10.2005 και από της χειροτονίας του έχει υπηρετήσει ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, από δε του έτους 2010 έως σήμερον ως Ιεροκήρυξ της αυτής Ιεράς Μητροπόλεως.

19. Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαγιαννούλης, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το έτος 1984 και κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών της ιδίας Σχολής από του έτους 1999. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 12.6.1986 και από της χειροτονίας του έχει υπηρετήσει ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (1986-1999), στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας (1999-2009), και από του έτους 2009 έως σήμερον στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

20. Αρχιμ. Αλέξανδρος Σαλμάς, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1974. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από του έτους 2004 και κάτοχος διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της αυτής Σχολής από το έτος 2007. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 20.9.1999 και από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

21. Αρχιμ. Ιλαρίων Σιώκος, της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης. Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1980. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το έτος 2002. Χειροτονήθηκε Διάκονος το 2002, Πρεσβύτερος την 25.7.2007 και από της χειροτονίας του έχει υπηρετήσει ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου και εν συνεχεία στην Ιερά Μητρόπολη Μάνης.

22. Αρχιμ. Κωνσταντίνος Συρίγος, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το έτος 2000. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 12.11.2000 και από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.

23. Αρχιμ. Διονύσιος Τζίτζος, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1975. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το έτος 2009. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 10.9.2000 και από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.

24. Αρχιμ. Ιερόθεος Τομπούλογλου, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1963. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το έτος 2009. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 26.12.1995 και από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.

25. Αρχιμ. Νεκτάριος Χαλετζής, της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1977. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το έτος 2009. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 28.11.2004 και από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.

26. Αρχιμ. Δημήτριος Χάνδακας, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης από το έτος 2010. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος την 12.9.2004 και από της χειροτονίας του υπηρετεί ανελλιπώς ως Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑