Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on June 15th, 2016 | by fileto

0

Τι είπε στους αγρότες του Παγγαίου η Φώφη Γεννηματά

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

Οι προτάσεις μας επικεντρώνονται σε τρεις άξονες

 Ι. Στην Διοίκηση για να μειώσουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια για τους πολίτες και την ανάπτυξη

 ΙΙ. Την Επιχειρηματικότητα στην οποία περιλαμβάνουμε και τις οργανώσεις των παραγωγών όπως αυτή της Ομάδας Ροδιού που είδαμε πριν λίγο.

 ΙΙΙ. Την ποιότητα ζωής για να έχουν ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες και φροντίδα οι κάτοικοι της υπαίθρου.

 Θέτουμε στο δημόσιο διάλογο τις συγκεκριμένες πολιτικές όπως:

 1. Βελτιώνουμε τον χωροταξικό σχεδιασμό, και ενισχύουμε την αποκέντρωση και την μεγαλύτερη εμπλοκή των τοπικών αρχών στις αποφάσεις της ανάπτυξης και της εφαρμογής των προγραμμάτων, απλοποιώντας τις διαδικασίες αδειοδότησης.  

 2. Φορολογικά Κίνητρα για τις οργανώσεις παραγωγών

 3. Επικεντρωνόμαστε σε παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους εισροών και ειδικά της ενέργειας με το αγροτικό πετρέλαιο και την χρήση των ΑΠΕ από τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ

 4. Ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, θα στηρίζει την σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα, με το τουριστικό προϊόν κάθε περιοχής, αλλά και με την περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά με άμεση ενεργοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020

 5. Κίνητρα για νέους και ειδικά κίνητρα για νέους επιστήμονες για να εργαστούν στον πρωτογενή τομέα. Ειδικά δε στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα, και στήριξή τους με δωρεάν παραχώρηση γης.

 6. Επιστροφή 5 μονάδων ΦΠΑ σε παραγωγούς που συμμετέχουν σε οργανωμένα συλλογικά σχήματα, με καθιέρωση αγροτικού πετρελαίου.

 7. Για κάθε ζευγάρι νέων αγροτών ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλει μόνο ο ένας εκ των δύο για τα 5 πρώτα χρόνια.

 8. Δημιουργία ταμείου χρηματοδότησης επενδύσεων για την μέγιστη αξιοποίηση και απορρόφηση των Ευρωπαϊκών πόρων 2014-2020 ύψους 20 δις ευρώ.

 9. Εστιάζουμε σε πρόγραμμα υποστήριξης της κτηνοτροφίας και της παραγωγής ζωοτροφών και οργανώνουμε καλύτερα την υδατοκαλλιέργεια και οστρακοκαλλιέργεια με τολμηρή αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων χωροθέτησης.

 10. Αναδεικνύουμε τα εθνικά προϊόντα ονομασίας προέλευσης και δημιουργούμε Εστίες Συντονισμού για τον καθορισμό της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης τους.

 11. Πρόγραμμα στήριξης της προώθησης εξαγωγών.

 Μεριμνούμε για τις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες για διευκόλυνση της ζωής στην ύπαιθρο ειδικά των γυναικών με παιδιά.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑