Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on August 9th, 2016 | by fileto

0

Πρόστιμα σε Καβάλα και Θάσο από την οικονομική αστυνομία

Το διάστημα από 25 Ιουνίου μέχρι 7 Αύγουστου διαπιστώθηκαν (103) παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και του υγειονομικού κανονισμού σε (81) επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Οι δράσεις αυτές θα διαρκέσουν όλο το διάστημα της τουριστικής περιόδου

Το διάστημα της τρέχουσας θερινής τουριστικής περιόδου κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιούν ελέγχους σε επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών το διάστημα από 25 Ιουνίου έως και 7 Αύγουστου διαπιστώθηκαν συνολικά (103) παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και του υγειονομικού κανονισμού, σε (81) επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν:

(34) φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν στη μη έκδοση (502) αποδείξεων,

(65) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας (μη καταχώρηση στους πίνακες προσωπικού και εργασία πέραν του ωραρίου), που αφορούσαν (232) εργαζόμενους και

(4) παραβάσεις που αφορούσαν στη λειτουργία καταστημάτων χωρίς άδεια.

 

Πιο αναλυτικά σε Καβάλα και Θάσο:

Στην περιοχή της Καβάλας , σε επτά (7) καταστήματα διαπιστώθηκαν τρεις (3) περιπτώσεις μη έκδοσης έντεκα (11) αποδείξεων, τέσσερις (4) περιπτώσεις μη καταχώρησης στους πίνακες προσωπικού, που αφορούσαν έντεκα (11) εργαζόμενους, τρεις (3) περιπτώσεις εργασίας πέραν του ωραρίου, που αφορούσαν τέσσερις (4) εργαζόμενους, καθώς και τέσσερις (4) περιπτώσεις λειτουργίας καταστημάτων χωρίς άδεια.

Στη Θάσο, σε επτά (7) καταστήματα διαπιστώθηκαν δύο (2) περιπτώσεις μη έκδοσης οκτώ (8) αποδείξεων, μία περίπτωση μη καταχώρησης στους πίνακες προσωπικού, που αφορούσε έναν εργαζόμενο και τέσσερις (4) περιπτώσεις εργασίας πέραν του ωραρίου, που αφορούσαν είκοσι δύο (22) εργαζόμενους.

Στη Θεσσαλονίκη, σε δύο (2) καταστήματα διαπιστώθηκε μία περίπτωση μη έκδοσης τριών (3) αποδείξεων, μία περίπτωση μη καταχώρησης στους πίνακες προσωπικού, που αφορούσε έναν εργαζόμενο και μία περίπτωση εργασίας πέραν του ωραρίου, που αφορούσε έναν εργαζόμενο.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και θα διαρκέσουν όλο το διάστημα της τουριστικής περιόδου.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιούν ελέγχους σε επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών, από τις 25 Ιουνίου έως και τις 7 Αύγουστου 2016, διαπιστώθηκαν 103 παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και του υγειονομικού κανονισμού, σε 81 επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στην περιοχή της Καβάλας, σε επτά καταστήματα, διαπιστώθηκαν τρεις περιπτώσεις μη έκδοσης έντεκα αποδείξεων, τέσσερις περιπτώσεις μη καταχώρησης στους πίνακες προσωπικού, που αφορούσαν έντεκα εργαζόμενους, τρεις περιπτώσεις εργασίας πέραν του ωραρίου, που αφορούσαν τέσσερις εργαζόμενους και τέσσερις περιπτώσεις λειτουργίας καταστημάτων χωρίς άδεια.

Στη Θάσο, σε επτά καταστήματα, διαπιστώθηκαν δύο περιπτώσεις μη έκδοσης οκτώ αποδείξεων, μία περίπτωση μη καταχώρησης στους πίνακες προσωπικού, που αφορούσε έναν εργαζόμενο και τέσσερις περιπτώσεις εργασίας πέραν του ωραρίου, που αφορούσαν είκοσι δύο εργαζόμενους.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑