Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on January 19th, 2017 | by fileto

0

Περιφέρεια Δημοσίων Υπαλλήλων η Αν. Μακεδονία και Θράκη

Το μεγαλύτερο ΑΕΠ το 2014 καταγράφεται στην Αττική (22377 ευρώ) και το μικρότερο στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (11366 ευρώ).

Πανελλαδικά το κατά κεφαλήν ΑΠΕ στην Ελλάδα μειώθηκε το 2014 κατά 0,8% διαμορφούμενο σε 16.336 ευρώ από 16.475 ευρώ το 2013.

Σε επίπεδο περιφερειών, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε σε εννέα περιφέρειες και αυτές με τη μεγαλύτερη μείωση είναι η Στερεά Ελλάδα (3,5%), η Πελοπόννησος (1,9%) και η Κεντρική Μακεδονία (1,3%). Στον αντίποδα, αυξήθηκε σε τέσσερις περιφέρειες: στην Κρήτη (1,4%), στα Ιόνια Νησιά (0,5%), στη Δυτική Ελλάδα (0,4%) και στο Νότιο Αιγαίο (0,1%).

Tο συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα των Εθνικών Λογαριασμών σε επίπεδο Περιφέρειας, που αφορούν την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2014.

Σύμφωνα με Δελτίο τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εθνικών Λογαριασμών σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTS II), που αφορούν την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2014 καθώς και τα αντίστοιχα αναθεωρημένα στοιχεία του έτους 2013. Τα στοιχεία καταρτίζονται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 2010 και είναι σε συνέπεια με τα αντίστοιχα ετήσια εθνικά μεγέθη.

 

Πού βασίζεται η Ελλάδα

Σε πανελλαδικό επίπεδο η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) μειώθηκε κατά 1,9% στο σύνολο της χώρας το 2014. Η ΑΠΑ μειώθηκε σε 12 περιφέρειες της χώρας, με τη μεγαλύτερη μείωση να παρουσιάζουν η Στερεά Ελλάδα (4,1%) και η Πελοπόννησος (2,6%), ενώ αυξήθηκε μόνον στην Κρήτη (1,1%).

Όσον αφορά στη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική (48,3%) και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (13,3%) και η Κρήτη (4,9%).

Από τα στοιχεία που παρέθεσε η ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι οι ελληνικές Περιφέρειες βασίζονται ουσιαστικά σε τρεις ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Πιο συγκεκριμένα:

Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα, βασίζονται κυρίως στους υπαλλήλους του δημοσίου και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο όπου εντάσσονται: Δημόσια διοίκηση και Άμυνα, Εκπαίδευση, Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα.

Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, βασίζονται στον κλάδο όπου εντάσσονται: Ορυχεία και Λατομεία, Μεταποίηση, Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων ,διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης.

Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Ιόνια νησιά, βασίζονται στον κλάδο όπου εντάσσσονται: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, Μεταφορά και Αποθήκευση, Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑