Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on January 23rd, 2017 | by fileto

0

Χαμηλές πτήσεις σε αυθαίρετα στην ΑΜ-Θ

Πάνω από 3,3 δις ευρώ είναι τα καταχωρημένα πρόστιμα για περισσότερα από 938 χιλιάδες αυθαίρετα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ για το νόμο 4178.

Με αφορμή την επικείμενη προθεσμία της 8ης Φεβρουαρίου 2017 για τις δηλώσεις αυθαιρέτων και πληρωμές των αντίστοιχων προστίμων αλλά και των εξαγγελιών του ΥΠΕΝ για παράταση των ρυθμίσεων του Ν.4178 που αναμένεται να δημοσιευτούν, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος παρουσιάζει βασικά και ενδιαφέροντα μεγέθη που προκύπτουν από τη στατιστική επεξεργασία των δηλώσεων που καταθέτουν οι μηχανικοί για τα αυθαίρετα κτίσματα και τα κτίσματα με αυθαιρεσίες.

 

Κατανομές Είδους Δηλώσεων, Μεγεθών Χώρων Υπέρβασης, Ύψους Προστίμων

Από τη στατιστική επεξεργασία των δηλώσεων προκύπτει ότι το 25% αφορά ακίνητα χωρίς καμία οικοδομική άδεια ενώ το 75% αφορά αυθαιρεσίες σε κτίσματα με οικοδομική άδεια. Λόγω της πρόβλεψης του Νόμου να επιβαρύνονται όσα αυθαίρετα δεν έχουν καμία προηγούμενη έκδοση αδείας τα αντίστοιχα ποσοστά επιβαρύνουν περισσότερο τις αντίστοιχες δηλώσεις, οπότε σε κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια αντιστοιχεί το 28% των προστίμων, ενώ σε κτίσματα με οικοδομική άδεια το 72% των προστίμων.

Από το σύνολο των στοιχείων προκύπτει ότι το 29% των δηλώσεων αυθαιρέτων αφορά ακίνητα εκτός σχεδίου και το 71% ακίνητα εντός σχεδίου. Λόγω της πρόβλεψης του Νόμου τα πρόστιμα σε εκτός σχεδίου είναι σημαντικά υψηλότερα οπότε στην κατανομή των προστίμων παρουσιάζεται η εικόνα το 51% των προστίμων να αφορά ακίνητα εκτός σχεδίου και το 49% των προστίμων αφορά ακίνητα εντός σχεδίου.

Στα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του το ΤΕΕ, φαίνεται καθαρά ότι μεγάλο ποσοστό των δηλώσεων είναι εντός σχεδίου και με οικοδομική άδεια. Αντίθετα τα πρόστιμα είναι σημαντικά αυξημένα, εκφράζοντας την αντίστοιχη περιβαλλοντική επιβάρυνση, στις δηλώσεις εκτός σχεδίου και χωρίς οικοδομική άδεια.

 

Τι δείχνει η εικόνα  σε επίπεδο περιφέρειας

Από τα αναλυτικά στοιχεία των δηλώσεων του Ν. 4178 ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα τόσο ως προς το σύνολο των δηλώσεων όσο και σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό της απογραφής, προκύπτει ότι οι περισσότερες δηλώσεις αφορούν ακίνητα στην Περιφέρεια Αττικής (251.428 ακίνητα ή ποσοστό 35,66% του συνόλου των δηλώσεων) και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (121.614 δηλώσεις ή ποσοστό 17% του συνόλου των δηλώσεων).

Η Ποσοστιαία Κατανομή των δηλώσεων Ν 4178 και των μεγεθών ανά Περιφέρεια και Περιφερειακά Ενότητα που αφορά την Αν. Μακεδονία και Θράκη  (περιλαμβάνονται μόνο οι δηλώσεις σε υποβολή και σε αρχικό στάδιο που έχουν γεωγραφικό εντοπισμό ) έχει ως εξής:

 

Περιφερειακή Ενότητα/Περιφέρεια Ποσοστό Πληθυσμού επί Συνόλου Επικράτειας Ποσοστό Δηλώσεων επί Συνόλου Επικράτειας Ποσοστό Προστίμων επί Συνόλου Επικράτειας Ποσοστό Κυρίων Χώρων επί Συνόλου Επικράτειας Ποσοστό Βοηθητικών Χώρων επί Συνόλου Επικράτειας
Π.Ε. Δράμας 0,93 0,55 0,24 0,74 0,71
Π.Ε. Έβρου 1,37 1,09 0,48 1,16 0,86
Π.Ε. Θάσου 0,12 0,38 0,41 0,28 0,32
Π.Ε. Καβάλας 1,17 1,44 0,98 1,17 1,15
Π.Ε. Ξάνθης 0,94 0,74 0,48 0,92 0,84
Π.Ε. Ροδόπης 1,02 0,56 0,24 0,54 0,38
Σύνολο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 5,55 4,76 2,82 4,80 4,26
2 συνημμένα


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑