Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on May 29th, 2017 | by fileto

0

Αναβαθμίζεται το κάμπινγκ “Βαράδες” στη Σαμοθράκη

Ο Δήμος Σαμοθράκης ενέκρινε τη σύμβαση με Τοπικό Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, διάρκειας πέντε ετών, με σκοπό την δημιουργία θέσεων εργασίας -κοινωνική ωφέλεια- και την ποιοτική αναβάθμιση και λειτουργία του κάμπινγκ ¨Βαράδες¨ Σαμοθράκης, ως υποδομή γενικότερου τοπικού συμφέροντος για την ανάπτυξη του τουρισμού, την προβολή του τοπικού πολιτισμού και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης περιλαμβάνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την συντήρηση των υπαρχουσών υποδομών εντός του χώρου κάμπινγκ Βαράδες, την καθαριότητα χώρου, την προβολή της Σαμοθράκης, των τοπικών προϊόντων και του πολιτισμού, την βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με υπηρεσίες εξυπηρέτησης, ψυχαγωγίας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Στους όρους συνεργασίας περιλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του κάμπινγκ Βαράδες την 1η Ιουνίου κάθε έτους, το χρονικό διάστημα, τα ανταποδοτικά οφέλη που θα αποδίδονται προς τον Δήμο Σαμοθράκης και να εξασφαλιστεί ότι θα δουλέψουν ντόπιοι ή μόνιμοι κάτοικοι του νησιού.

Αναλυτικά, ο Δήμος Σαμοθράκης αναλαμβάνει την παραχώρηση δημοτικής έκτασης 13.271,06 τετραγωνικών μέτρων που περιλαμβάνει το δημοτικό κάμπινγκ Βαράδες, αδειοδοτημένο με ειδικό σήμα λειτουργίας κάμπινγκ δυναμικότητας 105 θέσεων και 315 ατόμων. Επίσης , ο Δήμος αναλαμβάνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το σύστημα πυρασφάλειας και τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον συμβαλλόμενο φορέα.

Ο συμβαλλόμενος φορέας υποχρεούται μεταξύ άλλων να μεριμνά για όλες τις ενέργειες αδειοδότησης και νόμιμης λειτουργίας, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να αναλάβει τον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου κ αι των ξύλινων οικίσκων ιδιοκτησίας του Δήμου από τις 10 του Ιουνίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου, να προσφέρει το 60% των κερδών σε δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα που θα επιλεχθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός υπολογίζεται στο ποσό των 115.000 ευρώ.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑