Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on February 3rd, 2018 | by fileto

0

Δικηγόρος της Καβάλας δικαιώθηκε από τον Συνήγορο του Πολίτη

Μια υπόθεση κάνει γνωστή το TAXHEAVEN το οποίο μιλά για «επιστροφή παραβόλων του Ελληνικού Δημοσίου, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου»

Περιγραφή της υπόθεσης

Η Δ.Ο.Υ. Καβάλας αρνήθηκε αρχικά να επιστρέψει σε δικηγόρο παράβολα τα οποία εκείνος είχε καταβάλει για λογαριασμό των εντολέων του, παρά τη σχετική δικαστική απόφαση, επειδή ήταν κάτοικοι εξωτερικού και δεν διέθεταν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η Δ.Ο.Υ. επέστρεψε τελικά τα παράβολα αναγράφοντας στον τίτλο πληρωμής, τον ίδιο Α.Φ.Μ. με τον τίτλο είσπραξης, δηλαδή μηδενικό Α.Φ.Μ.

 

Σύνοψη διαμεσολάβησης

Επιστροφή παραβόλων του Ελληνικού Δημοσίου σε κατοίκους εξωτερικού χωρίς ΑΦΜ, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου.

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη : Ευανθία Σαββίδη

Ειδική επιστήμονας: Πετρούλα Βορριά

Φεβρουάριος 2018

Ο Συνήγορος εξέτασε αίτημα δικηγόρου για την επιστροφή ποσών από παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία καταβλήθηκαν από τον δικηγόρο για λογαριασμό των εντολέων του, στο πλαίσιο εκδίκασης έφεσής τους. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. απέρριψε το αίτημά του, παρά το γεγονός ότι προσκόμισε δικαστική απόφαση, που διέτασσε την επιστροφή των παραβόλων, επειδή οι εντολείς του – κάτοικοι εξωτερικού, δεν διέθεταν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

Ο νόμος (Π.Δ. 16/1989, αρ. 105, § 1 και 2), απαιτεί για την επιστροφή παραβόλων αίτηση του δικαιούχου στη Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε το παράβολο, τη Δικαστική Απόφαση και το διπλότυπο είσπραξης (παράβολο).

Η αρμόδια για την επιστροφή Δ.Ο.Υ., ενημέρωσε τον δικηγόρο, ότι αδυνατεί να προβεί στην επιστροφή των παραβόλων, επειδή αυτά είχαν εκδοθεί σε μηδενικούς Α.Φ.Μ. και προκειμένου να τα επιστρέψει, ζήτησε την έκδοση Α.Φ.Μ. από τους εν λόγω κατοίκους εξωτερικού.

Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι οι πελάτες του δικηγόρου ουδέποτε ήταν κάτοικοι Ελλάδας, επομένως δεν θα ήταν δυνατή η έκδοση Α.Φ.Μ. και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εισπράξεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κάλεσε τη Δ.Ο.Υ. να επιστρέψει τα παράβολα, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, αναγράφοντας στον τίτλο πληρωμής, τον ίδιο Α.Φ.Μ. με τον τίτλο είσπραξης, δηλαδή τον μηδενικό Α.Φ.Μ.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η Δ.Ο.Υ. προέβη στην επιστροφή των παραβόλων, που εκδόθηκαν με μηδενικό Α.Φ.Μ. και αποδόθηκαν με δικαστική απόφαση προς τους πολίτες.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑