Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on March 15th, 2018 | by fileto

0

Ούτε κουβέντα από τον ΤΑΡ για αλλαγή όδευσης

Απάντηση στην άρνηση των φορέων να συμμετέχουν στη «διαδικασία διαμεσολάβησης» εξέδωσε η διοίκηση του TAP, σημειώνοντας παράλληλα τη δέσμευση που έχει λάβει η εταιρία για τη διεξαγωγή ανοιχτού διαλόγου με τους φορείς των περιοχών από όπου διέρχεται ο αγωγός.

Συγκεκριμένα:

Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε την άρνηση του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας και της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτών Καβάλας να συμμετάσχουν στην προτεινόμενη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Στον ΤΑΡ, ωστόσο, διατηρούμε την πλήρη μας δέσμευση για διεξαγωγή ανοιχτού, και βασισμένου στον αμοιβαίο σεβασμό, διαλόγου με τους φορείς των περιοχών από όπου διέρχεται ο αγωγός. Και σύμφωνα με τη δέσμευση αυτή, επαναλαμβάνουμε την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε το διάλογο με τοπικές αρχές και φορείς, και να συζητήσουμε τυχόν ανησυχίες ή αντιρρήσεις τους.

Η σημασία του ΤΑΡ για την οικονομική ανάπτυξη και γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, αλλά και των τοπικών κοινοτήτων της Μακεδονίας και της Θράκης έχει εμπεδωθεί στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας – ενώ την αναγνωρίζουν και οι δύο φορείς των Τεναγών, ο Αγροτικός Σύλλογος και η Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών Καβάλας.

Συνεπώς, είναι κοινό συμφέρον όλων να ολοκληρωθεί το έργο εγκαίρως, με απόλυτη ασφάλεια και τη μέγιστη δυνατή φροντίδα προς το περιβάλλον.

 

Σεβόμαστε το περιβάλλον και την γη!

Η υγεία, η ασφάλεια και το περιβάλλον συνιστούν τη βασική προτεραιότητα του ΤΑΡ. Από τον Ιανουάριο του 2014, οι άνθρωποί μας έχουν συμπληρώσει πάνω από 22.5 εκατομμύρια ώρες εργασίας, διαμορφώνοντας ένα ιστορικό ασφάλειας στον κλάδο της κατασκευής αγωγών που ξεχωρίζει σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Κάθε παράμετρος των κατασκευαστικών εργασιών στον ΤΑΡ διέπεται από αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές, πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές. Οι μέτοχοί μας, από την εμπειρία των οποίων επωφελούμαστε διαρκώς, έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό κατασκευής και λειτουργίας χιλιάδων χιλιομέτρων αγωγών.

Ο ΤΑΡ σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον. Έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Πολιτιστική Κληρονομιά, βασισμένο σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, συνεργαζόμαστε με ειδικούς και ΜΚΟ για την ενεργή προστασία της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Ο ΤΑΡ σέβεται την ελληνική γη που φιλοξενεί τον αγωγό. Αποζημιώσαμε όλους τους ιδιοκτήτες και χρήστες γης πριν την κατασκευή. Δεσμευόμαστε να αποκαταστήσουμε τη γη στην κατάσταση που βρισκόταν πριν την κατασκευή, και το έχουμε ήδη πράξει σε εκτεταμένο τμήμα της όδευσης του αγωγού. Έχουν ήδη υπογραφεί τα πρώτα Πρωτόκολλα Εξόδου, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της γης στους ιδιοκτήτες και χρήστες της, ώστε να συνεχίσουν τις αγροτικές εργασίες τους. Επιπλέον, εφαρμόζουμε ένα πολυετές πρόγραμμα υποστήριξης μετά την επιστροφή της γης και αποζημιώνουμε τυχόν απώλεια παραγωγικότητας, εφόσον υπάρξει.

Σε περισσότερα από 535 χιλιόμετρα (όπου δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες) από τα συνολικά 550 περίπου χιλιόμετρα της ελληνικής όδευσης, ο ΤΑΡ έχει συνεργαστεί αποδοτικά και εποικοδομητικά με τις τοπικές κοινότητες, συζητώντας μάλιστα κι επενδύοντας σε αυτές στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας.

Ως εκ τούτου, ο ΤΑΡ παραμένει ανοιχτός στον εποικοδομητικό διάλογο με καλή πίστη, ώστε να επιλυθούν όποια θέματα και αντιρρήσεις για τη συνέχεια των κατασκευαστικών εργασιών στην Καβάλα, και το έργο να επενδύσει περαιτέρω στην περιοχή.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑