Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on November 11th, 2018 | by fileto

0

Όπως παλιά η κυκλοφορία στην πεσμένη γέφυρα

Σε προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο του δήμου Καβάλας προχώρησε το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας, μετά την κατάρρευση τμήματος της γέφυρας κάτω από το παλιό νοσοκομείο το απόγευμα της Παρασκευής 9 Νοεμβρίου 2018.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, αποφασίστηκε:
Η άμεση διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα προς έξοδο από το κέντρο της πόλης της Καβάλας, καθ’ όλο το μήκος της γέφυρας, ήτοι από τη συμβολή της με την οδό Μιαούλη έως και το ύψος του παλιού Νοσοκομείου Καβάλας (φωτεινοί σηματοδότες).
Η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται επί της Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, από τη συμβολή της με την οδό Βάσσου έως και τη συμβολή της με την οδό Μιαούλη.
Η εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα προς έξοδο από κέντρο της πόλης, στο χερσαίο τμήμα της οδού το οποίο αντιδρομείται, από τη συμβολή της με την οδό Μιαούλη έως και το ύψος του παλιού Νοσοκομείου Καβάλας (φωτεινοί σηματοδότες), με ταυτόχρονη απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στο τμήμα αυτό.
Η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων βάρους στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα εισόδου προς κέντρο πόλης, από τη συμβολή της με την οδό Σαπαίων μέχρι τη συμβολή της με την οδό Βάσσου.
Η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων άνω των 5 τόνων βάρους, άνω των 10 μέτρων μήκους και άνω των 2 μέτρων πλάτους στις οδούς Σαπαίων και Γαλλικής Δημοκρατίας, καθ’ όλο το μήκος τους.
Η κυκλοφορία των ανωτέρω φορτηγών οχημάτων προς το κέντρο της πόλης της Καβάλας θα διεξάγεται μέσω της Εγνατίας Οδού- Α/Κ Άγιου Σίλα-οδός 7ης Μεραρχίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα λεωφορεία των Αστικών και Υπεραστικών Γραμμών.
Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους οδηγούς και πεζούς, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄) σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας και με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας.
Σε περίπτωση περάτωσης των εργασιών η οδός πρέπει να δοθεί στην κυκλοφορία μόνο μετά τον επανέλεγχο των αρμοδίων μηχανικών του Δήμου Καβάλας και τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.
Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.
Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. σήμανση από την αρμόδια Υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑