Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on November 12th, 2018 | by fileto

0

Δεν έχουμε ειδικούς για γέφυρες στο ΤΕΕ ΑΜ

Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία μεταξύ του Δήμου Καβάλας και του ΤΕΕ ΑΜ,ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ ΑΜ Δημήτρης Κυριαζίδης ανέφερε ότι στις 24 Σεπτεμβρίου η κ. Δήμητρα Τσανάκα απέστειλε επιστολή με την οποία ζητούσε από το ΤΕΕ ΑΜ την συνδρομή του για ένα «μείζονος ενδιαφέροντος θέμα του Δήμου Καβάλας»  που είναι ο έλεγχος της γέφυρας του παλιού νοσοκομείου καθώς «λόγω γειτνίασης με τη θάλασσα υπάρχει πιθανότητα διάβρωσης των υποστυλωμάτων στήριξης της». «Το ΤΕΕ ΑΜ δεν διαθέτει ειδικούς επιστήμονες. Εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε μία απλή αυτοψία την οποία θα μπορούσε να την κάνει  η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας» ανέφερε ο κ. Κυριαζίδης τονίζοντας ότι αν εντοπιζόταν κάποιο πρόβλημα θα έπρεπε να γίνει μία ευρύτερη σύσκεψη η οποία θα εξετάσει το θέμα. «Δεν είναι αρμοδιότητα μας, αλλά θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε σε μία ευρύτερη επιτροπή» σημείωσε.

Σχετικά με τις παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν το διάστημα μεταξύ της αποστολής της επιστολής και της κατάρρευσης της γέφυρας, ανέφερε ότι το μόνο που θα μπορούσε να γίνει ήταν έλεγχος της κυκλοφορίας των οχημάτων.  «Η γέφυρα ήταν σε κακή κατάσταση και άρα, υπήρχαν όλες οι απαιτήσεις σταματήματος της κυκλοφορίας, εργασιών επέμβασης ή ακόμα και κατασκευής νέας» σημείωσε.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑