Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on December 18th, 2018 | by fileto

0

Ποιοί θα πληρώσουν τις μειώσεις της ΔΕΥΑ Καβάλας;

Τελικά, τι σόι μειώσεις θα γίνουν στα νέα τιμολόγια της ΔΕΥΑΚ; Από τη συζήτηση που έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο  προκύπτει ότι μειώσεις θα γίνουν μόνο σε δημότες με πολύ μικρές καταναλώσεις.

Στους υπόλοιπους θα γίνουν προφανώς αν όχι ισορροπημένες τουλάχιστον επιβαρυμένες αυξήσεις!

Δημότες με μεσαίες καταναλώσεις, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το νερό ως εργαλείο δουλειάς θα κληθούν να πληρώσουν το “μάρμαρο” για τους υπόλοιπους.

Αλήθεια κύριε πρόεδρε της ΔΕΥΑΚ είναι έτσι;

Έπειτα, όλοι οι δημότες του Δήμου Καβάλας και οι καταναλωτές θα κληθούν να πληρώσουν 2 νέα τέλη: ένα πάγιο για τη συντήρηση του δικτύου (12 ευρώ) και ένα τέλος για αλλαγή υδρόμετρων (2 ευρώ). 14 ευρώ παραπάνω το τετράμηνο παρακαλώ…

Αν όλοι πληρώσουν αυτά τα τέλη, πόση τελικά θα είναι η μείωση ακόμη και στους μικρούς καταναλωτές;

Γνώστες των μαθηματικών λένε ότι πολλοί και ιδιαίτερα αυτοί του τουρισμού και της εστίασης θα στενάξουν από τις αυξήσεις στο νερό. Μιλάνε για αύξηση μέχρι και 20%.

Βλέπω το επόμενο καλοκαίρι τον καφέ να τον πίνουμε πιο πικρό…

 

ΤΟ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΚ έχει ως εξής:

 

  1. Μεταβλητά τέλη

Α. Δ.Ε. Καβάλας – Δημόσιο

Κλίμακα (m³ / 4μηνο) Ύδρευση (€/m³) Αποχέτευση (€/m³) Σύνολο με ΦΠΑ
1 0-30 0.45 0.11 0.64
2 31-50 1.30 0.32 1.87
3 51-80 1.40 0.35 2.02
4 81-120 1.60 0.40 2.30
5 > 120 1.80 0.45 2.59

Β. Δ.Ε. Φιλίππων

Κλίμακα (m³ / 4μηνο) Ύδρευση (€/m³) Αποχέτευση (€/m³) Σύνολο με ΦΠΑ
1 0-30 0.15 0.04 0.22
2 31-50 0.60 0.15 0.86
3 51-80 0.75 0.19 1.08
4 81-120 1.00 0.25 1.44
5 > 120 1.20 0.30 1.73

 

  1. Σταθερά τέλη

Α. Δ.Ε. Καβάλας – Δ.Ε. Φιλίππων

Πάγιο τέλος: 3 €/μήνα δηλ. 12 €  / 4μηνο

Τέλος αντικατάστασης υδρομέτρων: 2 € / 4μηνο

Β. Δημόσιο

Πάγιο τέλος: 5 €/μήνα δηλ. 20 €  / 4μηνο

Τέλος αντικατάστασης υδρομέτρων: 4 € / 4μηνο

Η συχνότητα καταμέτρησης των ενδείξεων και η τηρούμενη περιοδικότητα έκδοσης λογαριασμών παραμένει ως έχει.

 

Δικαιώματα νέων παροχών

Τα δικαιώματα νέων παροχών παραμένουν ως έχουν, δηλαδή:

Δικαιώματα νέων παροχών Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
1/2” 100
3/4” 150
1” 200
1½” 300
2” 400

 

Δαπάνη σύνδεσης ιδιωτικής παροχής ύδρευσης

Η δαπάνη σύνδεσης για νέες παροχές ύδρευσης παραμένει ως έχει, δηλαδή:

Δαπάνη σύνδεσης ύδρευσης μέχρι 5 μέτρα Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
1/2” 200
3/4” 250
1” 300
1½” 500
2” 600

 

Δαπάνη σύνδεσης ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης

Η δαπάνη σύνδεσης για νέες παροχές αποχέτευσης παραμένει ως έχει, δηλαδή:

Δαπάνη σύνδεσης αποχέτευσης μέχρι 5 μέτρα Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€/m)
Φ160 150
Φ200 200
   
μηχανοσίφωνας          150 €/τεμ

 

Για συνδέσεις ιδιωτικών παροχών με μήκος μεγαλύτερο των 5 μέτρων η δαπάνη υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό με τις τρέχουσες τιμές εργατικών και υλικών.

 

Υλικά ύδρευσης

Οι τιμές των υλικών ύδρευσης προτείνεται να διαμορφωθούν ως εξής:

Υλικά Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
Υδρόμετρο 1/2″ 15
Υδρόμετρο 3/4″ 25
Υδρόμετρο 1″ 60
Υδρόμετρο 1 1/2″ 100
Υδρόμετρο 2″ 280
Διακόπτης 1/2″ – 3/4″ 3
Διακόπτης 1″ 5
Διακόπτης 2″ 20

Οι τιμές των υδρομέτρων ισχύουν για την πρώτη εγκατάσταση σε νέες παροχές. Οι αντικαταστάσεις στη συνέχεια δεν χρεώνονται αλλά καλύπτονται από το σταθερό τέλος αντικατάστασης υδρομέτρων.

 

Εργασίες σε ιδιωτικές παροχές ύδρευσης

Η δαπάνη των εργασιών αυτών παραμένει ως έχει, δηλαδή:

Εργασίες Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
Αντικατάσταση διακόπτη 5
Αντικατάσταση ρακόρ 5
Μετακίνηση υδρομέτρου 10
Έλεγχος υδρομέτρου 10
Επανασύνδεση 15

 

Εγγυήσεις έναντι κατανάλωσης

Οι εγγυήσεις που καταβάλλονται από τους ιδιοκτήτες κατά την αρχική σύνδεση παραμένουν ως έχουν δηλαδή:

Εγγυήσεις Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
Ιδιωτών 100
Δημοσίου, εργοταξιακές, και καταναλωτών με παροχή ≥ 1 1/2’’ 200

 

Εγγύηση έναντι κατανάλωσης καταβάλλεται επίσης και από τους χρήστες (ενοικιαστές) των ακινήτων.

Παροχή νερού με βυτιοφόρο όχημα

Η τιμή της παροχής αυτής παραμένει όπως ορίστηκε με πρόσφατη απόφαση στα 4 € / m³.

Επεξεργασία λυμάτων ΔΕΥΑ Παγγαίου

Η τιμή για την επεξεργασία των λυμάτων που διατίθενται προς επεξεργασία στην εγκατάσταση του Δάτου ορίζεται σε 0.50 € / m³

Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών

Οι διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών διαμορφώνονται ως εξής:

Οφειλή (€) Δόσεις Ελάχιστη δόση (€)
150 – 500 12 25
501 – 1000 16 40
1001 – 2000 20 70
> 2000 24 120

 

Κοινωνικό τιμολόγιο

Το ισχύον κοινωνικό τιμολόγιο διαμορφώνεται ως εξής:

Κατηγορία Ετήσιο Εισόδημα Έκπτωση (%)
Άποροι   90
Ανάπηροι > 80% 24,000 50
Πολύτεκνοι 24,000 50
Άνεργοι 12,000 50
Τρίτεκνοι 24,000 30
Μονογονεϊκές οικογένειες 12,000 30
Ανάπηροι > 67% 24,000 15

 

Οι αναφερόμενες εκπτώσεις ισχύουν μέχρι το όριο των 80 μ3/τετράμηνο για οικογένειες με έως τέσσερα μέλη, αυξανομένου του ορίου κατά 20 μ3/τετράμηνο για κάθε επιπλέον παιδί. Η πέραν του ορίου χρέωση ακολουθεί τις κλίμακες χρέωσης αθροιστικά.    


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑