Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on November 27th, 2019 | by fileto

0

Δώρο 100 ευρώ κάθε κεφάλι αγριογούρουνου με ΦΕΚ!

Τα ειδικά διαχειριστικά μέτρα που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια προ ολίγων ημερών και αναμένεται να πάρουν σύντομα ΦΕΚ, αφορούν σε περιοχές της Δράμας και της Ξάνθης, προβλέπουν μεταξύ άλλων και την απαγόρευση διακίνησης χοίρων και προϊόντων χοιρινού κρέατος από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός των ορίων που καθορίζει η απόφαση.

Τα παραπάνω, μαζί με µέτρα επιτήρησης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων που λαµβάνονται αφορούν ιδίως ενέργειες των Κτηνιατρικών, και ∆ασικών Υπηρεσιών καθώς και οργανωµένων οµάδων κυνηγών, µελών των συνεργαζόµενων µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικών Οργανώσεων, µε σκοπό τον έλεγχο, την επιτήρηση και τον άµεσο εντοπισµό κρουσµάτων (Α.Π.Χ) και την αποτροπή της εισόδου και διασποράς της νόσου στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης και ∆ράµας, µε τη λήψη ειδικών διαχειριστικών µέτρων (θήρευση) και τη µείωση του πληθυσµού των αγριόχοιρων.

Σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισµός σε τοπικό επίπεδο, για λόγους επιτακτικού δηµόσιου συµφέροντος, ειδικών µέτρων διαχείρισης και περιορισµών που αφορούν στην επιτήρηση του νοσήµατος της Αφρικανικής Πανώλους (Α.Π.Χ) σε κατοικίδιους, ηµίαιµους µη δεσποζόµενους χοίρους και αγριόχοιρους, καθώς και στη λήψη µέτρων στις εκµεταλλεύσεις χοίρων (οικόσιτες και συστηµατικές) της περιοχής Σημειώνεται ότι στις περιοχές αυτές απαγορεύεται οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα σε δασικές και λοιπές περιοχές, εντός του περιγράµµατος της παραπάνω περιοχής, συµπεριλαµβανοµένων της θήρας (πλην της θήρας, υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας, του αγριόχοιρου), της υλοτοµίας, του αγροτουρισµού και της βόσκησης εκτρεφόµενων ειδών (βοοειδή, αιγοπρόβατα).

Με την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη η οποία εκτιµάται ότι θα είναι έως 200.000 ευρώ, σε βάρος του Προϋπολογισµού του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ας σημειωθεί ότι η Ζώνη Προστασίας (Υποπεριοχή Ι)ορίζεται σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων με κέντρο το σημείο, που εντοπίστηκε ο θετικός αγριόχοιρος στο χωριό Mochure της Βουλγαρίας και εκτείνεται σε βάθος 1,5 περίπου χιλιομέτρων από τα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα επί ελληνικού εδάφους.

Η Ζώνη Επιτήρησης (Υποπεριοχή ΙΙ) ορίζεται σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων που εκτείνεται σε βάθος 8,5 περίπου χιλιομέτρων από τα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα επί ελληνικού εδάφους

ii) Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα στις καθορισμένες Ζώνες πλην της θήρας αγριόχοιρου όπως προβλέπεται με την ΚΥΑ

iii) Επιτρέπεται η θήρα του αγριόχοιρου όλες τις ημέρες της εβδομάδας και ολόκληρο το έτος

iv) Προβλέπεται επιχορήγηση 100 ευρώ προς τα συνεργεία δίωξης και των ομάδων κυνηγών για κάθε αγριόχοιρο που θηρεύουν ή ανευρίσκουν νεκρό

v) Ενταφιάζονται υγειονομικά κοντά στο σημείο εντοπισμού τους οι νεκροί και οι θηρευμένοι αγριόχοιροι στην Υποπεριοχή Ι και οι νεκροί αγριόχοιροι στην Υποπεριοχή ΙΙ

vi) Αποδίδεται το κρέας των θηρευμένων αγριόχοιρων στην Υποπεριοχή II στα συνεργεία θήρευσης και τις ομάδες κυνηγών μετά τη λήψη δειγμάτων και μόνο μετά την έκδοση αρνητικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων

vii) Πραγματοποιείται άμεσα κλινικός έλεγχος της σήμανσης και καταγραφής των χοίρων και λήψη αιμοδειγμάτων σε όλες τις εκμεταλλεύσεις (οικόσιτες και συστηματικές) των Υποπεριοχών Ι & ΙΙ από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες

viii) Απαγορεύεται η είσοδος/έξοδος χοίρων και προϊόντων τους από τις εκμεταλλεύσεις (οικόσιτες και συστηματικές) της Υποπεριοχής Ι ενώ για την Υποπεριοχή ΙΙ δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης ζώων υπό προϋποθέσεις που περιγράφονται στην ΚΥΑ.

Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σε συνεργασία με τους 46 προσληφθέντες κτηνιάτρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αποτροπή της εισόδου της νόσου στην χώρα και τις οικείες δασικές υπηρεσίες, διενεργούν ενημερώσεις σε κατόχους χοίρων και σε κυνηγούς για το νόσημα, τη σημασία τήρησης μέτρων βιοασφάλειας, την υποχρέωση σήμανσης των χοίρων, ανεξαρτήτως της δυναμικότητας της εκτροφής και την ασφαλή διαχείριση και μεταφορά των θηραμάτων.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑