Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on January 11th, 2021 | by fileto

0

Δυνατά έργα ΣΔΙΤ στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ!

Προκηρύχθηκαν την Παρασκευή, από την κρατική εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚΤΥΠ), οι δύο διαγωνισμοί για την κατασκευή και διαχείριση 13 Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και συνολική δημόσια συμμετοχή γύρω στα 130 εκατ. ευρώ. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων ομίλων έχει προγραμματιστεί για τις 15 Φεβρουαρίου, ενώ θα ακολουθήσει ανταγωνιστικός διάλογος για την από κοινού διαμόρφωση του τελικού τεύχους του διαγωνισμού ώστε να υποβληθούν δεσμευτικές προσφορές μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά στην κατασκευή επτά Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) που θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν σε ισάριθμες Περιφέρειες της χώρας και συγκεκριμένα σε Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. Στο τεύχος του διαγωνισμού αναφέρεται πως το Δημόσιο μπορεί να χρηματοδοτήσει μέχρι και με 70,8 εκατ. ευρώ (συν ΦΠΑ) την κατασκευή των έργων. Όσο λιγότερα ζητήσουν οι υποψήφιοι από το Δημόσιο, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουν για την ανάληψη του έργου.

Πέρα από το αρχικό κόστος, το Δημόσιο θα καταβάλλει από την έναρξη λειτουργίας του έργου και για 27 χρόνια τις λεγόμενες πληρωμές διαθεσιμότητας, δηλαδή ενοίκιο που συνδέεται με ποιοτικά κριτήρια, μεταξύ άλλων, για τη συντήρηση των κτιρίων. Ο ακριβής προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν στον επενδυτή θα καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων του ανταγωνιστικού διαλόγου στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού και θα συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

Τα ίδια ισχύουν και για τον δεύτερο διαγωνισμό που αφορά τα ΠΕΚΕΠΠ στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Γι’ αυτό το πακέτο έργο, η ενδεχόμενη συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής μπορεί να φτάσει στο ποσό των 60,7 εκατ. ευρώ πλέον Φ.Π.Α., κατά μέγιστο.

Εκτός από την εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή των κτιρίων στις 13 περιφέρειες, ο ιδιώτης επενδυτής θα αναλάβει «τη φύλαξη, την καθαριότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων και την εξασφάλιση της υγιεινής των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης κατά τη φάση λειτουργίας και σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης».

Διαγωνισμοί για έξι δικαστικά μέγαρα
Πριν από λίγες ημέρες προκηρύχθηκαν και οι διαγωνισμοί για την επιλογή συμβούλων που θα προετοιμάσουν τους τρεις νέους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ, με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ για την κατασκευή έξι νέων δικαστικών μεγάρων, καθώς και την ανακατασκευή άλλων έξι:

Στον πρώτο διαγωνισμό εντάσσεται η ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου καθώς και η ανακατασκευή των υφιστάμενων δικαστικών μεγάρων σε Ρέθυμνο και Χανιά.
Στον δεύτερο διαγωνισμό ΣΔΙΤ εντάσσεται η ανέγερση των νέων δικαστικών μεγάρων σε Κιλκίς, Σέρρες και Εδεσσα καθώς και η ανακατασκευή του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης. Στον διαγωνισμό εντάσσεται η κατασκευή των νέων δικαστικών μεγάρων σε Λαμίας και Βόλου και η ανακατασκευή των κτιρίων που χρησιμοποιούν τα δικαστήρια σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Οι ανάδοχοι θα αναλάβουν την κατασκευή των νέων κτιρίων ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων, αλλά και τη συντήρησή τους.
Σε εξέλιξη βρίσκονται, εξάλλου, και τρεις διαγωνισμοί για την κατασκευή φοιτητικών κατοικιών σε Κρήτη, Θράκη – Κομοτηνή και Θεσσαλία με ΣΔΙΤ, καθώς και οι διαγωνισμοί για κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών και για κατασκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στα Χανιά.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑