Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on February 10th, 2021 | by fileto

0

Ο Μηταράκης ανοίγει 5.440 θέσεις εργασίας για μετανάστες στην ΑΜ-Θ!

ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΦΤΩΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Σε 127.863 ανέρχεται ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών στην χώρα μας για τα έτη 2021και 2022. Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός θέσεων ανά περιφέρεια για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και αλιεργάτες.

Σύμφωνα με την σχετική κατανομή, οι περισσότερες θέσεις εργασίας αντιστοιχούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (31.659).

Ακολουθεί η περιφέρεια Πελοποννήσου με 20.715 θέσεις, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 16.065 θέσεις και η περιφέρεια Ηπείρου με 11.916 θέσεις.

Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, αντιστοιχούν 5.440 θέσεις εργασίας.

Η κατάταξη στις θέσεις εργασίας υπηκόων τρίτων κρατών στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας έχει ως εξής:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης-5.440,
Περιφέρεια Αττικής-11.240,
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-10.400,
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-9.745,
Περιφέρεια Θεσσαλίας-6.244,
Περιφέρεια Κρήτης-2.940,
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου-812,
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου-387 και
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-300.
Στα ανωτέρω όρια αδειών διαμονής των περιφερειών, προβλέπεται, ανά περιφερειακή ενότητα, δυνατότητα προσαύξησης έως 10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες σε θέσεις εργασίας ή/και ειδικότητες, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση.

Για την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, όπως ορίζεται στον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, η γνώμη:

της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
του ΟΑΕΔ και
των περιφερειών της χώρας, κατόπιν ερωτήματος των υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με τις υπάρχουσες ανάγκες εργασίας στην ελληνική επικράτεια.
Οι ανάγκες αυτές προσδιορίζονται, ιδίως, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

τη διαβούλευση μεταξύ της περιφέρειας και εργοδοτικών φορέων,
το συμφέρον της εθνικής οικονομίας,
τη σκοπιμότητα της απασχόλησης,
την προσφορά εργασίας από ημεδαπούς, Ευρωπαίους πολίτες ή νομίμως διαμένοντες στη χώρα πολίτες τρίτων χωρών ανά ειδικότητα και
τα ποσοστά ανεργίας ανά τομέα απασχόλησης.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑