Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on May 26th, 2021 | by fileto

0

Έτοιμα για παράδοση τα νέα βανάκια της ΕΛΑΣ

Παρελήφθησαν 64 νέα οχήματα ειδικής χρήσης – ανακριτικά τροχαίας τύπου van , που εντάσσονται στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας. Από αυτά τα 49 αποκτήθηκαν μέσω συγχρηματοδότησης του Ταμείου Συνοχής, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα 15 μέσω συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τα οχήματα κατανέμονται στις ανάλογες υπηρεσίες, ως εξής:

 • 23 στην Αττική,
 • 5 στη Θεσσαλονίκη,
 • 5 στη Στερεά Ελλάδα,
 • 4 στην Κρήτη,
 • 4 στην Πελοπόννησο,
 • 4 στη Δυτική Ελλάδα,
 • 4 στη Θεσσαλία,
 • 4 στην Ήπειρο,
 • 4 στη Δυτική Μακεδονία,
 • 4 στην Κεντρική Μακεδονία και
 • 3 στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

Υπενθυμίζεται ότι εντός του 2020 η Ελληνική Αστυνομία υλοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα, με την παραλαβή (1.453) νέων οχημάτων, ενώ πρόσφατα παρελήφθησαν επιπλέον (255) οχήματα.

Με την προσθήκη των οχημάτων αυτών ενισχύεται σημαντικά και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑