Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on August 19th, 2021 | by fileto

0

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακατάλληλο το νερό των Φιλίππων

Τελικά σήμερα οι μάσκες έπεσαν και μετά την απόφαση του περιφερειάρχη ΑΜ-Θ ο Δήμος Καβάλας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναφέρει ότι: «Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας ενημερώνει τους καταναλωτές της Κοινότητας Φιλίππων ότι βάσει της 223741/2652 απόφασης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. απαγορεύεται η χρήση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για πόση και παρασκευή τροφίμων στην Κοινότητα Φιλίππων του Δήμου Καβάλας, περιορίζοντας την στις υπόλοιπες χρήσεις του, μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος, αναφέρει τα εξής: «Απαγορεύουμε τη χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Φιλίππων του Δήμου Καβάλας για πόση και παρασκευή τροφίμων και περιορίζουμε τη χρήση αυτού στις λοιπές, εκτός των ανωτέρω, χρήσεις.

Η ΔΕΥΑ Καβάλας παρακαλείται όπως ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό και τις

επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για την αποτροπή χρήσης του νερού του δημοτικού

δικτύου, στον αναφερόμενο οικισμό, για πόση και παρασκευή τροφίμων και τον περιορισμό της χρήσης αυτού μόνο για τις λοιπές οικιακές ή άλλες χρήσεις(ατομική υγιεινή, πλύση τροφίμων και σκευών, καθαριότητα κ.τ.ο.).

Η ΔΕΥΑ Καβάλας να συνεχίσει την πραγματοποίηση δειγματοληψιών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα αποστέλλοντας στη Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων. Σημειώνεται ότι τα δείγματα θα αναλύονται από εργαστήρια που πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος ΙΙΙ της (3) σχετικής.

Η απόφαση αυτή αίρεται με νεότερη μετά από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας, η οποία θα παρακολουθεί τη συγκέντρωση του στοιχείου νιτρικών ιόντων στο πόσιμο νερό του ανωτέρω οικισμού και μόνο εάν

διαπιστωθεί η οριστική εξάλειψη του προβλήματος ότι δηλαδή η συγκέντρωση των

νιτρικών ιόντων στο αναφερθέν δίκτυο ύδρευσης θα βρίσκεται σταθερά εντός του ορίου που καθορίζεται από τη σχετική (3) ΚΥΑ».


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑