Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on December 15th, 2021 | by fileto

0

Η ΠΑΜ-Θ θα πληρώσει αποζημίωση για ατύχημα

Σύμφωνα με απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υποχρεώθηκε να καταβάλλει σε δύο οδηγούς το ποσό των 1.092€ στον καθένα και συνολικά το ποσό των 2.184€, ως αποζημίωση, με τον νόμιμο τόκο, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που οφείλονταν, σύμφωνα με την απόφαση, σε ελλιπή συντήρηση του οδοστρώματος και παράλειψη σήμανσης!

Μάλιστα, σε πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, συζητήθηκε το θέμα της άσκησης ή μη έφεσης κατά της συγκεκριμένης απόφασης.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τη νομοθεσία, η Περιφέρεια δεν έχει το δικαίωμα άσκησης έφεσης,  διότι σύμφωνα με το άρθρο 92 Ν.2717/99 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας) «Δεν υπόκεινται σε έφεση αποφάσεις που αφορούν σε χρηματικές διαφορές, αν το αντικείμενο τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ».  

Έτσι, οι οδηγοί-δικαιούχοι θα λάβουν κανονικά την αποζημίωσή τους.

πηγη: EvrosOnline


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑