Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on April 7th, 2022 | by fileto

0

Κίνηση ουσίας από Μάκη Παπαδόπουλο για το ΔΙΠΑΕ

Με το Αίτημα Κατεπείγουσας σύγκλησης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και με θέμα «Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τις εξελίξεις από την επιχειρούμενη κατάργηση του Τμήματος Φυσικής του ΔΙΠΑΕ που εδρεύει στην Καβάλα» ο επικεφαλής της παράταξης «Ο Τόπος της Ζωής μας», Μάκης Παπαδόπουλος πήρε την πρωτοβουλία μετά από συνενόηση με τους επικεφαλής των άλλων παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

Στο αίτημα που απευθύνει στον Κώστα Πεφάνη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, του αναφέρει: «προέκυψε τις τελευταίες ημέρες ένα πολύ σοβαρό θέμα με την προτεινόμενη κατάργηση του Τμήματος Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) που εδρεύει στην πόλη της Καβάλας. Η πρόταση αυτή τέθηκε στη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙΠΑΕ από τον Πρόεδρό της και έχει ήδη δημιουργήσει σφοδρές αντιδράσεις στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα της πόλης μας.

Επειδή:

– οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες ημέρες πολύ σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον του Τμήματος Φυσικής τόσο σε επίπεδο Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας όσο και σε επίπεδο Υπουργείο Παιδείας,

– οι επιπτώσεις μίας δυσμενούς απόφασης για το Τμήμα Φυσικής θα έχει πολύ σημαντικές αναπτυξιακές και οικονομικές επιπτώσεις για τον Δήμο μας,  

για τους λόγους αυτούς αιτούμαστε, με βάση το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 9 παρ. 1δ, 1στ και 5 του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, την κατεπείγουσα σύγκληση Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωση του Σώματος και τη λήψη απόφασης για την αντίδραση του Δήμου Καβάλας απέναντι στην υποβάθμιση της παρουσίας και λειτουργίας των πανεπιστημιακών τμημάτων που εδρεύουν στην Καβάλα.

Θεωρούμε επιβεβλημένη τη συμμετοχή στη συνεδρίαση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ, Δημητρίου Μπαντέκα, Αντιπροέδρου του ΔΙΠΑΕ, και Αθανασίου Μητρόπουλου, ώστε να μας ενημερώσουν για τις εξελίξεις και για την αντίδραση της πανεπιστημιακής κοινότητας της Καβάλας στο θέμα αυτό.

Προτείνουμε η κατεπείγουσα συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 7 Απριλίου 2022, στις 19.00, με μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης). Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, προτείνουμε εναλλακτικά η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 8 Απριλίου 2022, στις 19.00, πάλι με μεικτή συνεδρίαση.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑