Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on June 24th, 2022 | by fileto

0

Μάκης Παπαδόπουλος για το γκρεμισμένο κάστρο

«Αμέλεια της διοίκησης του Δήμου Καβάλας για την πτώση του τοιχίου στον Κοιτώνα Αξιωματικών στο Φρούριο»–

—Τα μέχρι τώρα στοιχεία που υπάρχουν (αφού η Δημοτική Αρχή αρνήθηκε να συγκαλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να δώσει επίσημη ενημέρωση, όπως ζητήσαμε) ένα πράγμα δείχνουν: ΑΜΕΛΕΙΑ.

Η Δημοτική Αρχή:

1) γνώριζε το σοβαρό πρόβλημα με το ρήγμα στο τοιχίο του Κοιτώνα από το 2019. Και δυστυχώς, δεν πήρε κανένα μέτρο για την προστασία του μνημείου και την ασφάλεια των δημοτών και έτσι φτάσαμε στην πτώση του τοιχίου…

2) ενώ υπήρχε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου το 2020 και το 2021 και μελέτη και έργο για την αποκατάσταση του προβλήματος, η διοίκηση του Δήμου ξεκίνησε και ολοκλήρωσε τη μελέτη το… 2022!

Δύο χρόνια μετά! Για το έργο ούτε λόγος…

Το Φρούριο ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου και στη διαχείριση της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑΣ, άρα είμαστε υποχρεωμένοι να το συντηρούμε.

Δεν μπορούμε λοιπόν να ακούμε συνέχεια δικαιολογίες και ανακρίβειες από τη διοίκηση του Δήμου, ότι δήθεν δεν υπήρχαν χρήματα για να φτιαχτεί εγκαίρως το ρήγμα στο τοιχίο.

Γι’ αυτό υπάρχει στη ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ το αποθεματικό του 1.600.000 ευρώ περίπου, για να αντιμετωπίζονται τέτοιες έκτακτες και ουσιαστικές ανάγκες.

Όχι μόνο να δαπανώνται 500.000 ευρώ για δύο μήνες για τη φετινή διοργάνωση του COSMOPOLIS, χωρίς κανένα σημαντικό έσοδο. Τώρα όμως, είναι επείγον να ξεκινήσει ΑΜΕΣΩΣ η αποκατάσταση του τοιχίου.

Όπως επίσης, είναι υποχρέωση του Δήμου να φροντίσει για τις καθημερινές ανάγκες και τη διαμονή της οικογένειας που υπέστη ζημιές σε άλλη κατοικία.

κίνδυνος δεν έχει περάσει και ένα νέο ατύχημα μπορεί να είναι χειρότερο…


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑