Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on July 19th, 2022 | by fileto

0

Αστάθεια στο πεδίο όπου έπεσε το Antonov

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ θά μποροῦσαν νά ἔχουν ἐξελιχθεῖ κατά πολύ χειρότερο τρόπο. Τό ἀεροπλάνο Antonov 12, πού τελικῶς ἐξερράγη στήν περιοχή μεταξύ Ἀντιφιλίππων καί Παλαιοχωρίου τῆς Καβάλας εἶχε ζητήσει νά προσγειωθεῖ στήν Ἑλλάδα γιά τήν ἀντιμετώπιση τεχνικοῦ προβλήματος ἀπό πυρκαϊά σέ ἕναν ἀπό τούς τέσσερεις κινητῆρες του.

Ὅπως ἀνέφερε ὁ ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐρευνῶν, ὑποστράτηγος τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος Μάριος Ἀποστολίδης, ἀπό τήν ἐπιτόπια ἔρευνα «διαπιστώθηκε ἀστάθεια στό πεδίο, καθώς ὑπάρχουν καπνοί καί ἔντονη θερμότητα, ἀλλά καί μία ἄσπρη οὐσία ἄγνωστης προέλευσης, ὡστόσο τά ὄργανα μέτρησης δέν κατέδειξαν κάτι ἀνησυχητικό».

Ὁ κ. Ἀποστολίδης ἐτόνισε ὅτι ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύει πρός τούς κατοίκους τῶν οἰκισμῶν ἡ αὐστηρή σύστασις νά ἀποφύγουν τήν εὐρύτερη περιοχή ὅπου κατέπεσε τό ἀεροσκάφος.

Ὑπεγράμμισε, ἀκόμη, ὅτι ἀπό τίς πρῶτες εἰκόνες φαίνεται ὅτι πολλά μέρη τοῦ ἀεροσκάφους εἶναι διάσπαρτα σέ διαφορετικά σημεῖα σέ ἀγροτικές ἐκτάσεις.

Ἐπέμεινε ὅτι δέν πρόκειται νά προχωρήσει καμμία διαδικασία ἄν πρωτίστως δέν διαπιστωθεῖ ὅτι ὁ χῶρος εἶναι ἀπολύτως ἀσφαλής γιά τούς ἄνδρες πού θά ἐπιχειρήσουν ἐκεῖ.

Τήν διερεύνηση πού θά πραγματοποιήσει ἐπιτροπή ἐμπειρογνωμόνων θά ἐποπτεύει εἰσαγγελεύς. Μέ παραγγελία τοῦ εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰσιδώρου Ντογιάκου, ὁ εἰσαγγελεύς ἐφετῶν Θράκης θά ἔχει τήν ἐποπτεία ὅλων τῶν ἐρευνῶν καί τῶν ἀνακρίσεων, πού θά διεξαχθοῦν γιά νά ἐξακριβωθοῦν τά αἴτια πτώσεως τοῦ ἀεροσκάφους.

ΠΗΓΗ: Εστία


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑