Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on March 30th, 2023 | by fileto

0

Ο Μαρκόπουλος καταψηφίζει το ΠΑΜ-Θ TRAVEL…

Διαβάζουμε σε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ από την Διαύγεια:

Εγκρίνει: 1) τη μετακίνηση του εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αλιευτικής Πολιτικής κ. Ανδρέα
Καραγιώργη, η οποία έχει ως ακολούθως:
Αναχώρηση: Κυριακή 19/3/2023 oδικώς από Καβάλα – Θεσσαλονίκη με το ΙΧ αυτοκίνητό του και πτήση
την ίδια ημέρα από Θεσσαλονίκη – GATWICK (Λονδίνο) με τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο στο
Λονδίνο.
Επιστροφή: Τετάρτη 22/3/2023 αεροπορικώς από Λονδίνο (HEATHROW)– Αθήνα – Θεσσαλονίκη και
οδικώς από Θεσσαλονίκη – Καβάλα.
Το κόστος της αποστολής του έχει ως εξής:
Ημερήσια αποζημίωση εκτός επικράτειας τεσσάρων ημερών (100Χ4) 400
Αντίτιμο αεροπορικού εισιτηρίου Θεσσαλονίκη – Λονδίνο με επιστροφή 940
Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο στο Λονδίνο χωρίς ημιδιατροφή (3 x 170) 510
Αντίτιμο εισιτηρίου ΚΤΕΛ για δρομολόγιο Καβάλα – Θεσσαλονίκη με επιστροφή 28
ΣΥΝΟΛΟ 1878
Η συνολική δαπάνη για τη μετακίνηση, τη διαμονή και την ημερήσια αποζημίωση του θα καταβληθεί από
τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 0072.0717.0002 της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Η μετακίνηση
του κρίνεται αναγκαία και επιτακτική, προκειμένου να παρευρεθεί στην έκθεση IFE (The International
Food & Drink Event) στο Λονδίνο από 19 – 22/3/2023 στην οποία συμμετέχει η Περιφέρεια ΑΜΘ.
Δικαιούμενες ημέρες:(60), Πραγματοποιηθείσες:(3) συν (4) (με την υπογραφή της παρούσας)(7),
Υπόλοιπο:(53).
2) Την μετακίνηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Σιμιτσή, ως εξής:
Αναχώρηση: Κυριακή 19/3/2023 οδικώς από Καβάλα – Θεσσαλονίκη με το ΙΧ αυτοκίνητό του και
αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη – GATWICK (Λονδίνο) με τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο στο
Λονδίνο.
Επιστροφή: Τετάρτη 22/3/2023 αεροπορικώς από Λονδίνο (HEATHROW)– Αθήνα – Θεσσαλονίκη και
οδικώς με το ΙΧ αυτοκίνητό του Θεσσαλονίκη – Καβάλα.
Το κόστος της αποστολής του έχει ως εξής:
Ημερήσια αποζημίωση εκτός επικράτειας τεσσάρων ημερών (80Χ4) 320
Αντίτιμο αεροπορικού εισιτηρίου Θεσσαλονίκη – Λονδίνο με επιστροφή 940
Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο στο Λονδίνο χωρίς ημιδιατροφή (3 x 160) 480
Αντίτιμο εισιτηρίου ΚΤΕΛ για το δρομολόγιο Καβάλα – Θεσσαλονίκη με
επιστροφή 28
ΣΥΝΟΛΟ 1768
Η συνολική δαπάνη για τη μετακίνηση, τη διαμονή και την ημερήσια αποζημίωση του θα καταβληθεί από
τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 0072.0717.0002 της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Η μετακίνηση του κρίνεται αναγκαία και επιτακτική, προκειμένου να παρευρεθεί στην έκθεση IFE (The International Food & Drink Event) στο Λονδίνο από 19 – 22/3/2023 στην οποία συμμετέχει η Περιφέρεια ΑΜΘ.
Δικαιούμενες ημέρες: (60), Πραγματοποιηθείσες:(3) συν παρούσες (4) (με την υπογραφή της παρούσας)
(7) Υπόλοιπο:(53).


Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος και Χατζηπέμου Χρήστος,
ψηφίζοντας κατά.


Συγκεκριμένα ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι καταψηφίζει το ΠΑΜΘ travel.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑