Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on June 1st, 2023 | by fileto

0

Δημοσίευμα Aftodioikisi για τον Χρήστο Μέτιο…

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ….

Το ποσό των 48.000 ευρώ έδωσε ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Χρ. Μέτιος για την προσωπική προβολή του.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει το aftodioikisi.gr, δημοσιεύοντας και τα σχετικά έγγραφα, ο εν λόγω αξιωματούχος προχώρησε στις 17-2-2020, σε απευθείας ανάθεση η οποία αφορά “στην προβολή των δραστηριοτήτων του Περιφερειάρχη, κ. Μέτιου”. 

Με την απόφασή του: «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς την Περιφέρεια ΑΜΘ για την ορθή και συντονισμένη προβολή και δημοσιότητα των δραστηριοτήτων του Περιφερειάρχη που σχετίζονται με το Ε.Π. “Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020”, ο κ. Μέτιος αναθέτει “στον κ. Πιτιακούδη Κωνσταντίνο, δημοσιογράφο, ο οποίος διαθέτει την τεχνογνωσία και εμπειρία για την παροχή συναφών υπηρεσιών με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.” με κωδικό ΟΠΣ 5001196.».


Σύμφωνα με την Απόφαση, «το αντικείμενο των υπηρεσιών του αναδόχου αφορά στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την Περιφέρεια ΑΜΘ, για την ορθή και συντονισμένη προβολή και δημοσιότητα των δραστηριοτήτων του Περιφερειάρχη με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του Ε.Π. “Ανατολική Μακεδονία και Θράκη” 2014-2020 και των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αριθμ. πρωτ. 178/16.1.2020 ΑΔΑ: (ΨΤ297ΛΒ1ΙΝ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών της Αναδόχου ορίζεται σε τριάντα δύο (32) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης και καταχώρησής της στο ΚΗΜΔΗΣ, ενώ το ποσό, όπως προαναφέρθηκε, ανέρχεται στις 48.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

ΠΗΓΗ: Απευθείας ανάθεση 48.000 ευρώ για προσωπική προβολή περιφερειάρχη (έγγραφα) – Aftodioikisi.gr


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑