Επιχειρήσεις καζίνο Ξάνθης

Published on April 9th, 2013 | by fileto

0

Το καζίνο Ξάνθης μετακομιζει …Εγνατία

Το πολύχρονο αίτημα της εταιρείας Vivere Entertainment Εμπορική και Συμμετοχών ΑΕ για μετεγκατάσταση του καζίνο της Ξάνθης σε νέες εγκαταστάσεις επί της Εγνατίας Οδού έγινε δεκτό από το υπουργείο Τουρισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για την ικανοποίηση ανάλογων αιτημάτων που εκκρεμούν και από άλλα καζίνο (όπως του Ρίο, της Σύρου και της Χαλκιδικής).

Το βασικό επιχείρημα για την αποδοχή του αιτήματος είναι η ελεύθερη πτώση στα έσοδα του καζίνο της Ξάνθης τα τελευταία χρόνια, τα οποία από περίπου 16 εκατ. ευρώ του 2007 συρρικνώθηκαν στα 6,3 εκατ. ευρώ το 2011, μειώθηκαν δηλαδή κατά 60,58%, γεγονός που είχε επιπτώσεις και στα έσοδα του Δημοσίου. Το επιχείρημα αυτό ενισχύεται από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο το 2007 και το 2008 είχε αποφανθεί ότι μετεγκατάσταση καζίνου μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν «έκτακτες ή όλως απρόβλεπτες καταστάσεις ή καταστάσεις ανωτέρας βίας, με τη συνδρομή των οποίων είναι αδύνατη κατά τα ουσιώδη αυτής στοιχεία η λειτουργία της επιχείρησης καζίνου».

Δεύτερο επιχείρημα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, αποτελεί το γεγονός ότι η προσφορά της εταιρείας κατά τον διεθνή διαγωνισμό (στο τέλος της δεκαετία τους ’90) «ήταν η μόνη που υπεβλήθη παραδεκτώς και ότι, κατ’ αυτή την έννοια, η θέση του καζίνου, όπως προσδιορίζεται στην ως άνω υπουργική απόφαση αδείας λειτουργίας, δεν απετέλεσε μέρος του διαγωνισμού με βάση το οποίο διαμορφώθηκαν προσφορές, αλλά απλώς πρόταση της τότε διοίκησης της εταιρείας».

Ο νέος χώρος, όπου θα μετεγκατασταθεί το Καζίνο Ξάνθης, θα είναι είτε στη θέση Λευκού Πύργου Ξάνθης, είτε σε άλλους χώρους, πλησίον του οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Ξάνθης.

Στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του καζίνου θα περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι χώροι για την τοποθέτηση των τυχερών παιχνιδιών του επιφανείας έως 1.500 τ.μ., οι επικουρικοί χώροι του, για λοιπές δραστηριότητες, επιφανείας έως 1.000 τ.μ., οι αναγκαίοι χώροι γραφείων και λειτουργίας της διοίκησης και οι αναγκαίοι χώροι στάθμευσης.

πηγη:  Κέρδος


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑