Επιχειρήσεις ΟΤΕ

Published on April 20th, 2013 | by fileto

0

Πρόσληψη συμβούλων πωλήσεων για την ΟΤΕPLUS

Στην πρόσληψη συμβούλων πωλήσεων για εταιρικούς πελάτες και καταστημάτων θα προβεί η OTEplus Α.Ε.. Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται να προσλάβει:

– Συμβούλους Πωλήσεων Εταιρικών Πελατών, πλήρους απασχόλησης για τις περιοχές Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρρες, Εύβοια, Λιβαδειά, Λακωνία.

– Συμβούλους Πωλήσεων Καταστημάτων, πλήρους απασχόλησης για τις περιοχές Αττική, Αίγιο, Άρτα, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κιλκίς, Λάρισα, Μύκονος, Πάτρα, Σάμος.

Για τους συμβούλους πωλήσεων εταιρικών πελατών απαιτείται πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

Για τους συμβούλους πωλήσεων καταστημάτων απαιτούνται απολυτήριο Λυκείου, καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Η OTEplus Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, ανακοίνωσε ότι για τις ανάγκες υλοποίησης έργου για λογαριασμό πελάτη της, ενδιαφέρεται να προσλάβει Συμβούλους Πωλήσεων, με τις ακόλουθες ειδικότητες:

Α. Συμβούλους Πωλήσεων Εταιρικών Πελατών, πλήρους απασχόλησης για τις περιοχές Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρρες, Εύβοια, Λιβαδειά, Λακωνία, και

Β. Συμβούλους Πωλήσεων Καταστημάτων, πλήρους απασχόλησης για τις περιοχές Αττική, Αίγιο, Άρτα, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κιλκίς, Λάρισα, Μύκονος, Πάτρα, Σάμος,

Ειδικότερα:
Α. Σύμβουλοι Πωλήσεων Εταιρικών Πελατών – Account Managers
-Θεσσαλονίκη, Κωδικός Θέσης: THSAM/0413
-Καβάλα, Κωδικός Θέσης: KAVAM/0413
-Σέρρες, Κωδικός Θέσης: SERAM/0413
-Εύβοια, Κωδικός Θέσης: EVAM/0413
– Λιβαδειά, Κωδικός Θέσης: LIVAM/0413
-Λακωνία, Κωδικός Θέσης: LAKAM/0413

Β. Σύμβουλοι Πωλήσεων Καταστημάτων

-Αττική, Κωδικός Θέσης: ATCS/0413
-Αίγιο, Κωδικός Θέσης: AGCS/0413
-Άρτα, Κωδικός Θέσης: ARCS/0413
-Δράμα, Κωδικός Θέσης:  DRCS/0413
-Θεσσαλονίκη, Κωδικός Θέσης: THCS/0413
-Καβάλα, Κωδικός Θέσης: KVCS/0413
-Κιλκίς, Κωδικός Θέσης: KLCS/0413
-Λάρισα, Κωδικός Θέσης: LRCS/0413
-Μύκονος, Κωδικός Θέσης: MKCS/0413
-Πάτρα, Κωδικός Θέσης: PTCS/0413
-Σάμος, Κωδικός Θέσης: SMCS/0413
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (Account Managers)

Κύριο αντικείμενο/αρμοδιότητες :
·Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε εταιρίες
·Ανάπτυξη και διατήρηση πελατολογίου
·Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών
·Υποστήριξη πελατών μετά την πώληση

Απαραίτητα προσόντα:
·Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
·Ικανότητα επικοινωνίας και άριστη χρήση προφορικού λόγου
·Διαπραγματευτική ικανότητα
·Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
·Εμπειρία σε εταιρικές πωλήσεις (2 χρόνια)
·Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2 σύμφωνα με ΦΕΚ αρ 2371/21-11-2008)
·Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)
·Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κύριο Αντικείμενο/Αρμοδιότητες:
·Προώθηση των προϊόντων/ υπηρεσιών σε νέους και υφιστάμενους πελάτες
·Ανάπτυξη και Διατήρηση Πελατολογίου
·Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών

Απαραίτητα προσόντα:
·Απολυτήριο Λυκείου
·Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
·Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο B2 σύμφωνα με ΦΕΚ αρ 2371/21-11-2008)
·Αναπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
·Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
·Ομαδικό πνεύμα
·Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  (άνδρες υποψήφιοι)

Επιθυμητά προσόντα:
·Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ/ΑΕΙ
·Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Αιτήσεις καθώς και περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο της OTEplus Α.Ε.

 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑