Ειδήσεις

Published on January 2nd, 2013 | by fileto

0

Μέτρα για όσους κλέπτουν ξύλα

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Καλαφάτη εντέλλονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, κάτω από τον συντονισμό των γενικών γραμματέων των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, να πάρουν τα εξής μέτρα:
1. Εκπόνηση συγκεκριμένου προγράμματος εκτέλεσης υλοτομιών.
2. Εκπόνηση προγράμματος μείωσης της πυκνότητας της βλάστησης με παράλληλη μείωση και του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.
3. Ενημέρωση του κοινού για τα αποτελέσματα – ζημιές από τις παράνομες υλοτομίες, αλλά και τη δυνατότητα καταγγελιών στο Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας (τηλ. 1591), με διαφήμιση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
4. Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής ατόμων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας κατά τις νυκτερινές ώρες, όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
5. Καθορισμός συγκεκριμένου δρομολογίου μεταφοράς της ξυλείας ανά περιοχή.
6. Εισήγηση για προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων που μεταφέρουν ξυλεία στο εθνικό δίκτυο της χώρας μετά τις 10 μ.μ. και μέχρι τις 7 μ.μ., με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ.
7. Συμμετοχή δασικών συνεταιρισμών, εργαζομένων και εθελοντών των ΟΤΑ, καθώς και άλλων εθελοντικών ομάδων, σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της ημέρας.
8. Συμμετοχή δασικών υπαλλήλων και ομοσπονδιακών θηροφυλάκων σε δράσεις επιτήρησης δασών καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
9. Τακτικοί έλεγχοι σε σημεία εισόδου – εξόδου πόλεων, από περίπολα της Δασικής Υπηρεσίας με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ.
10. Τακτικοί έλεγχοι σε παράνομες πύλες εισόδου, ιδίως στα βόρεια σύνορα της χώρας, από μικτά περίπολα της Δασικής Υπηρεσίας και της Συνοριοφυλακής.
11. Αιφνιδιαστικοί και στοχευμένοι έλεγχοι σε μάντρες πώλησης ξυλείας από άνδρες του ΣΔΟΕ, με τη συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας.
12. Κατάσχεση των εργαλείων λαθροϋλοτομίας, αλλά και των οχημάτων μεταφοράς των προϊόντων αυτών, με δήμευση (όχι συντηρητική κατάσχεση) και φύλαξη των εργαλείων – οχημάτων.
13. Έλεγχος των παραστατικών μεταφοράς ξυλείας όλων των οχημάτων που μετακινούνται με πλοία και μεταφέρουν ξυλεία.
14. Έλεγχος των ασβεστοκαμίνων – ανθρακοκαμίνων για τη χρήση νόμιμης ξυλείας.

Αφαίρεση άδειας και πρόστιμα
Εκτός από τα παραπάνω μέτρα, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, για μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων. Με τις νέες ρυθμίσεις θα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, για μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τις λαθροϋλοτομίες αφαίρεση πινακίδων του οχήματος και της άδειας οδήγησης του οδηγού, ενώ ταυτόχρονα θα επιβάλλεται πρόστιμο στην οικεία επιχείρηση, που θα ισούται με το πενταπλάσιο της αντίστοιχης τιμής του πίνακα διατίμησης ανά μονάδα μέτρησης των μεταφερόμενων δασικών προϊόντων. Επίσης προβλέπονται αύξηση των ποινών για τους λαθροϋλοτόμους και εξαίρεση των δασικών υπαλλήλων από τον σχετικό περιορισμό των υπερωριών, καθώς επίσης και του σχετικού ορίου καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑