Ειδήσεις

Published on May 17th, 2013 | by fileto

0

Ομιλητής για τους καρδιακούς βιοδείκτες ο Επιμ. Α’ Καρδιολογικής Κλινικής ΓΝ Καβάλας Ν. Καμπουρίδης

Επιστημονική εκδήλωση με θέμα ‘ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ 2013: Πού βρισκόμαστε’, διοργάνωσε στο Καρπενήσι στις 19-21 Απριλίου, η Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και με την χορηγία της Roche Diagnostics (Hellas).

Διακεκριμένοι κλινικοί κι εργαστηριακοί ιατροί από διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας παρουσίασαν τα νεότερα δεδομένα για τους καρδιακούς βιοδείκτες (τροπονίνες και νατριουρητικά πεπτίδια), τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες των Καρδιολογικών Εταιρειών και κυρίως κατέθεσαν την εμπειρία τους από τη χρήση των καρδιακών βιοδεικτών στην καθημερινή τους πράξη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας Παν. Αθηνών Ι. Παρίσης συνόψισε τα συμπεράσματα για τη χρήση της υψηλής ευαισθησίας τροπονίνης στην κλινική πράξη, και σημείωσε: ‘Η έγκαιρη διάγνωση και διαστρωμάτωση κινδύνου των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων (ΟΣΣ) είναι μείζονος σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους και τη βελτίωση της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας πρόγνωσης των ασθενών. Αν και η χρήση της κλασικής τροπονίνης έχει βελτιώσει τα τελευταία χρόνια τη διαγνωστική και θεραπευτική προσπέλαση των ΟΣΣ, ωστόσο ένα 5-15% των ασθενών με ΟΣΣ διαφεύγουν της διάγνωσης με τη χρήση των παραδοσιακών βιοδεικτών. Η νέας γενιάς υψηλής ευαισθησίας τροπονίνη (Hs T) ανιχνεύει πρωϊμότερα και μικρότερης έκτασης μυοκαρδιακή βλάβη, κατηγοριοποιώντας ως οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου κλινικά σύνδρομα που με τους κλασσικούς δείκτες ανήκουν στην κατηγορία της ασταθούς στηθάγχης. Η χρήση της διατηρεί ικανοποιητική ειδικότητα και κατευθύνει αποτελεσματικότερα τη θεραπεία ταυτοποιώντας άμεσα τους ασθενείς που θα οδηγηθούν σε επεμβατική προσέγγιση.

Η ορθολογική χρήση της hs TROPONIN στη διάγνωση των ΟΣΣ απαιτεί την εξοικείωση με κατάλληλους διαγνωστικούς αλγόριθμους οι οποίοι βασίζονται στην κινητική του βιοδείκτη (εκτίμηση ποσοστιαίων αλλαγών), τα χρονικά διαστήματα από την εμφάνιση των συμπτωμάτων και τα ευρήματα της κλινικής αξιολόγησης. Η συνεκτίμηση της κλινικής εικόνας με την κινητική του βιοδείκτη (μπορεί να διαχωρίσει την μυοκαρδιακή βλάβη από ΟΣΣ από εκείνη που προκαλείται από άλλες κλινικές οντότητες (μυοκαρδίτις, πνευμονική εμβολή, σήψη, κλπ) με διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση’.

Στην εκδήλωση, ο Αν.Καθηγητής Καρδιολογίας Παν. Αθηνών Γ. Φιλιππάτος παρουσίασε τις Κατευθυντήριες οδηγίες 2012 για την Καρδιακή Ανεπάρκεια και τόνισε τον ρόλο των βιοδεικτών.

Ο Καθηγητής Καρδιολογίας Παν. Θεσσαλίας, Διευθ. Καρδιολογικής Κλινικής ΠΝ Λάρισας Φ. Τρυποσκιάδης ανέλυσε τον Νέο Ορισμό Εμφράγματος του Μυοκαρδίου και τον ρόλο των Υψηλής Ευαισθησίας Τροπονινών.

Ο Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας Παν. Αθηνών Ι. Παρίσης τόνισε τη σημασία της παρακλίνιας εξέτασης των Καρδιακών Βιοδεικτών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Ο Συντονιστής Διευθ. Καρδιολογικού Τμήματος του ΓΝ Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Χ.Ολύμπιος και ο Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας Παν.Θεσσαλίας Γ. Γιαμούζης παρουσίασαν τους Διαγνωστικούς Αλγόριθμους στη χρήση της hs TROPONIN T και NT-proBNP αντιστοίχως.

Ο Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Διευθ. Βιοχημικού Εργαστηρίου ΠΝ Θεσσαλονίκης ‘ΑΧΕΠΑ’ Μ. Καραμούζης ανέλυσε τη βιοχημεία των Καρδιακών Βιοδεικτών.

Η Βιοπαθολόγος, Διευθ. Κεντρικών Εργαστηρίων Νοσ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Β. Χρονοπούλου και η Βιοπαθολόγος, Συντονίστρια Μικροβιολογικού Τμήματος, Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών Μ. Τούτουζα, επεσήμαναν τους παράγοντες που επηρεάζουν την εργαστηριακή αξιολόγηση της hs TROPONIN T και NT-proBNP αντιστοίχως.

Ο Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθ. Α’ Καρδιολογικού Τμήματος Νοσοκ. ‘Ο Ευαγγελισμός’ Α. Μανώλης και ο Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας Παν.Αθηνών Γ. Παρίσης ανέλυσαν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις αναφορικά με τη χρήση της hs TROPONIN T και NT-proBNP αντιστοίχως.

Η Επιμ. A΄ της Καρδιολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας Ελένη Καραπατσούδη και μετέφερε την εμπειρία από τη χρήση της TROPONIN T σε περιφερικό νοσοκομείο.

Ο Επιμ. Α’ Καρδιολογικής Κλινικής ΓΝ Καβάλας Ν. Καμπουρίδης και ο Επιμ. Β’ Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Βόλου ‘Αχιλλοπούλειο’ Θ. Κυρλίδης παρουσίασαν την εμπειρία από την παρακλίνια χρήση της TROPONIN T και NT-proBNP στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών αντιστοίχως.

Ο Λέκτορας ΚαρδιοΑγγειοΘωρακοχειρουργικής Κλινικής Παν.Θεσσαλίας Κ. Σπηλιόπουλος αναφέρθηκε στην εμπειρία από τη χρήση του NT-proBNP στην παρακολούθηση των Καρδιοχειρουργημένων Ασθενών.

Τέλος, ο Διευθ. του Αιματολογικού εργαστηρίου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Iωαννίνων Ν. Κολαΐτης παρουσίασε νέα διαγνωστικά εργαλεία για την παρακολούθηση της αντι-αιμοπεταλιακής αγωγής και των αιμοπεταλικών διαταραχών.

Με αφορμή την εκδήλωση, η Medical Marketing Manager της Roche Diagnostics (Hellas) κ. Κατερίνα Στίνη, δήλωσε: ‘Η Roche Diagnostics (Hellas) υποστηρίζει τη σειρά αυτή των επιστημονικών εκδηλώσεων όπου συναντιέται το εργαστήριο και η κλινική. Η ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις πάνω στους καρδιακούς βιοδείκτες και η ανταλλαγή απόψεων κι εμπειριών μεταξύ των κλινικών και εργαστηριακών ιατρών οδηγεί σε πληρέστερη κατανόηση των αναγκών κι από τις δύο πλευρές κι αυτό ωφελεί τελικά τους ασθενείς’.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑