Ειδήσεις

Published on June 14th, 2013 | by fileto

0

1 εκατ. ευρω σε καιρό κρίσης για την αποτέφρωση ζώων στην ΑΜ-Θ

Η περιφέρεια ΑΜ-Θ πρωτοπορεί και πάλι, μετά τα συνέδρια και προγράμματα για συνεργασία των νοσοκομείων Κομοτηνής και Κίρτζαλι πριν ανοίξει κάν ο κάθετος άξονας.
Αυτή τη φορά υπογράφηκαν, μεταξύ του Περιφερειάρχη και των αναδόχων Εταιρειών οι συμβάσεις, και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης των νεκρών ζώων, στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ.
Αντικείμενο του έργου είναι η περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, η λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού και στη συνέχεια η αποτέφρωσή τους, σύμφωνα με το Πρόγραμμα εκρίζωσης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ).
Τη διαγωνιστική διαδικασία έφερε επιτυχώς σε πέρας η Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, η οποία σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, έχει και την ευθύνη  για την υλοποίηση  του έργου.
Συνοπτικά το έργο έχει ως εξής:
1.     Η περισυλλογή θα αφορά αποκλειστικά νεκρά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών, αίγες και πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) 999/2001 & 1069/2009, όπως ισχύουν..
2.     Τα ανωτέρω ζώα  θα πρέπει να φέρουν την υποχρεωτική σήμανση και ειδικά για τα νεκρά βοοειδή, αυτά θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων του ΥΠ.Α.Α.Τ.
 1. Οι κτηνοτρόφοι θα επικοινωνούν με την υπεύθυνη εταιρεία για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, μέσω του τηλεφωνικού  κέντρου και θα τον πληροφορούν για τον τόπο όπου βρίσκονται τα νεκρά ζώα, όπως παρακάτω:
 • α) για την Π.Ε Ξάνθης: η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε (Τηλ: 2541093775  &  κιν: 6947272620) 
 • β) για όλες τις άλλες Περιφ/κές Ενότητες: η εταιρεία «KAFSIS  Α.Ε» και «ΚΡΕΚΑ Α.Ε» (Τηλ: :2108960100 )
 • Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν  να απευθύνονται και στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
 1. Η περισυλλογή των νεκρών ζώων και η δειγματοληψία θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας(εργάσιμες ή αργίες).
 2. Οι κτηνοτρόφοι δεν  επιβαρύνονται με καμία δαπάνη μεταφοράς ή αποτέφρωσης, αφού όλα τα έξοδα καλύπτονται από το έργο.
 3. Ο ανάδοχος θα μεταβαίνει στον τόπο που βρίσκονται τα νεκρά ζώα, όπου παρουσία του παραγωγού θα τα περισυλλέγει και στη συνέχεια  θα τα μεταφέρει  με εγκεκριμένο όχημα στην μονάδα διαχείρισης .
 4. Μετά την περισυλλογή του νεκρού ζώου θα γίνεται διασταύρωση  των στοιχείων με την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) του Υπ.Α.Α.Τ.
 5. Η περισυλλογή και η μεταφορά  των νεκρών ζώων θα πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 24 ωρών από την ώρα ειδοποίησης  ή σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις  εντός 48  ωρών.
 6. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Αρμόδια Κτηνιατρική υπηρεσία  για την περισυλλογή των νεκρών ζώων και θα διενεργεί άμεσα τη  δειγματοληψία για ΜΣΕ, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά
 7. Κατά την περισυλλογή των νεκρών βοοειδών, θα συμπληρώνεται από τον ανάδοχο, το «Δελτίο Μεταβολών Ζωικού Πληθυσμού Βοοειδών » και θα υπογράφεται από τον κτηνοτρόφο, το οποίο στη συνέχεια  θα παραδίδεται στην αρμόδια κτηνιατρική Υπηρεσία ,  για την ενημέρωση της ΚΒΔ.
 8. Κατά την περισυλλογή των νεκρών αιγών ή προβάτων, με ευθύνη του αναδόχου, θα συμπληρώνεται από τον κτηνοτρόφο το «Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων ».
 9. Κατά την περισυλλογή των νεκρών ζώων, ο ανάδοχος οφείλει  να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης του εξοπλισμού και των οχημάτων μεταφοράς, για την αποτροπή μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων σε άλλες εκμεταλλεύσεις ή σε  άλλες περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων βοοειδών και αιγοπροβάτων,  σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της ΠΑΜΘ, με κάθε πρόσφορο μέσο(έντυπα, ΜΜΕ , Διαδίκτυο κλπ).

Πέρα από τη συμβολή του πιλοτικού αυτού έργου στην ολοκληρωμένη εφαρμογή του προγράμματος για τις ΜΣΕ, καθοριστική θα είναι και η συμβολή του στην προστασία του Περιβάλλοντος,  με την περισυλλογή και αποτέφρωση των νεκρών ζώων


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑