Ειδήσεις

Published on June 26th, 2013 | by fileto

0

Οι αγρότες της Καβάλας δεν θέλουν τον TAP

Με θέση τους το ότι το πέρασμα του αγωγού από τα Τενάγη των Φιλίππων θα αποτελέσει εστία για πρόκληση πυρκαγιών στο έφλεκτο υπόστρωμά τους οι αγρότες της Καβάλας που απασχολούνται με την καλλιέργεια του καλαμποκιού στην  περιοχή λένε όχι στην κατασκευή του αγωγού αζέρικου αερίου ΤΑΡ που θα περάσει από την Αν. Μακεδονία και Θράκη.

Σήμερα, η Ευρώπη στηρίζεται κυρίως στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω διαφόρων υφιστάμενων αγωγών, και δεν έχει συνδέσει ακόμη τα δίκτυα αγωγών της με τα αποθέματα αερίου της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, η Ευρώπη αντιλαμβάνεται την ανάγκη να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού της.

Η άντληση αερίου από νέα αποθέματα απαιτεί την κατασκευή εναλλακτικών υποδομών που θα μπορέσουν να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη με νέο αέριο.

Το έργο έχει σχεδιαστεί με πρόβλεψη να αυξήσει τη μεταφορική του ικανότητα από τα 10 στα 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, ανάλογα με την παραγωγή και τη ζήτηση.

Ο TAP εξετάζει επίσης την κατασκευή εγκαταστάσεων για την αποθήκευση φυσικού αερίου στην Αλβανία προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια του εφοδιασμού των ευρωπαϊκών αγορών σε περίπτωση διακοπών κατά τη λειτουργία του.

 

Γιατί διαφωνούν οι αγρότες με το έργο του Αγωγού Φυσικού Αερίου;

ΝΑ ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

“Μετά την ενημέρωση που είχαμε ως αγροτικός σύλλογος από εκπροσώπους της εταιρίας που είναι επιφορτισμένη με την κατασκευή του αγωγού TAP θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την άρνηση μας ως προς την διέλευση του αγωγού από την καλλιεργήσιμη γη μας” αναφέρει ανοιχτή επιστολή του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Δήμου Καβάλας προς το ΤΑΡ (Αδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου).

Η ανακοίνωση που κοινοποιείται στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, το Δήμαρχο, τα τοπικά συμβούλια και τους προέδρους των παρατάξεων επίσης αναφέρει τα εξής:

Οι λόγοι για τους οποίους δεν είμαστε σύμφωνοι για την κατασκευή του έργου είναι οι παρακάτω:

1) Το περιορισμένο της καλλιεργήσιμης έκτασης.

Λόγω του μικρού και πολυτεμαχισμένου κλήρου στην χώρα άρα και στην περιοχή μας η διέλευση του αγωγού θα προκαλέσει περαιτέρω συρρίκνωση αυτού. Αυτό συνεπάγεται το χάσιμο καλλιεργήσιμης γης από πάρα πολλούς αγρότες ,οι οποίοι θα αναγκαστούν να παρατήσουν την δουλεία τους και να οδηγηθούν στον οικονομικό αφανισμό.

Η συμμετοχή του αγροτικού εισοδήματος στο ΑΕΠ της ευρύτερης περιοχής βρίσκεται στο 60 %, συνεπώς θα υπάρχει αρνητική επίπτωση και ύφεση στην τοπική αγορά.

Κατά τους υπολογισμούς μας 3000 στρέμματα θα παραμείνουν μη καλλιεργήσιμα.

2) Η διέλευση του αγωγού από τα αγροτεμάχια μας θα μειώσει σημαντικά την αξία τους, και αυτό διότι θα δημιουργηθεί μια ευμεγέθης ζώνη ασφαλείας οι οποία δεν θα επιτρέπεται να καλλιεργείται.

Επίσης η διαγώνια διέλευση του αγωγού θα χωρίσει πολλά αγροτεμάχια στη μέση πράγμα το οποίο συνεπάγεται την αύξηση του κόστους κατεργασίας για τον ιδιοκτήτη παραγωγό.

3) Ως αγρότες της περιοχής των τεναγών γνωρίζουμε καλύτερα από όλους ότι οι ιδιομορφίες του εδάφους είναι ποικίλες δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα και κινδύνους:

α) Συνίζηση. Από την αποξήρανση των τεναγών έως σήμερα και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών υπάρχει συνίζηση του εδάφους σχεδόν 12 μέτρα. Αυτό φαίνεται από τις γέφυρες που έγιναν κατά την διάνοιξη των τεναγών, αυτό σημαίνει ότι μετά από 5 έως 10 χρόνια ο αγωγός θα βγει στην επιφάνεια, χωρίζοντας όχι μόνο τον κάμπο αλλά και τα αγροτεμάχια με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που αναφέραμε παραπάνω (κατακερματισμός αγροτεμαχίων κ.α.).

β) Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία, ο κίνδυνος μιας εκούσιας ή ακούσιας πυρκαγιάς οδηγεί στο κάψιμο της οργανικής ουσίας με κίνδυνο να πάρει φωτιά ο αγωγός προκαλώντας ολική καταστροφή, και με δεδομένο ότι σε κάποιες περιπτώσεις περνάει από κατοικημένες περιοχές δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε το μέγεθος της καταστροφής.

γ) Υπάρδευση. Στα Τενάγη παρατηρείται το μοναδικό στον κόσμο φαινόμενο της υπάρδευσης, αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος άρδευσης των καλλιεργειών μας. Οποιαδήποτε επέμβαση θα καταστρέψει την μηχανική δομή του εδάφους και θα οδηγήσει στην αδυναμία άρδευσης των χωραφιών μας. Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο με την χαλικόστρωση των κύριων αγροτικών δρόμων.

Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η μείωση της καλλιεργούμενης έκτασης στερεί το δικαίωμα από τις επόμενες γενιές να ασχοληθούνε με το επάγγελμα το οποίο ικανοποιεί την βασική ανάγκη του ανθρώπου την τροφή.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι συναινούν στην αρνητική μας θέση ως προς την κατασκευή και διέλευση του αγωγού από την περιοχή μας.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑