Ειδήσεις

Published on July 22nd, 2013 | by fileto

0

Η αστυνομία αναζητά ψυχολόγους για τους λαθρομετανάστες

Υπεγράφη πριν απο λίγες μέρες η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την πρόσληψη 160 ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και μεταφραστών με σύμβαση έργου στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Οι θέσεις σε αυτή την προκήρυξη θα είναι μειωμένες κατά 80 θέσεις και ο προϋπολογισμός που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής έχει ήδη εγκριθεί από το υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για συνολικά εκατόν εξήντα (160) άτομα. Πρόκειται για 50 Ψυχολόγους, 50 Κοινωνικούς Λειτουργούς και 60 Μεταφραστές-Διερμηνείς (για τις γλώσσες αραβική, γεωργιανή, φαρσί, παστού, ουρντού, σουαχίλι, κινεζική, μπενγκάλι, αμαρικά, μπατζαμί και ισπανική). Ηδη η ΚΥΑ έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και εκτιμάται ότι η προκήρυξη σύντομα θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο της ΕΛ.ΑΣ. Οι συμβασιούχοι θα εργαστούν για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και σε όλα τα τμήματα όπου κρατούνται αλλοδαποί.
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Αθήνα (Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής), η Θεσσαλονίκη (Δ/νση Αλλοδαπών Θεσ/νίκης), αλλά και οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου, Αχαΐας και, λόγω της ιδιομορφίας του θέματος (αριθμός εισερχομένων μεταναστών, μη προβλέψιμα σημεία εισόδου, χρονικό διάστημα εισόδου, σημεία όπου συγκεντρώνονται κ.λπ.), όπου αλλού παραστεί ανάγκη, με ίδια όμως έξοδα μετάβασης και παραμονής, χωρίς δικαιολόγηση περαιτέρω εξόδων πέραν αυτών που προβλέπονται από τη σύμβαση μίσθωσης έργου.
Οροι – προϋποθέσεις
Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναμένεται να είναι ίδια με τις προηγούμενες συμβάσεις. Συγκεκριμένα:

  • Εργο των Μεταφραστών-Διερμηνέων είναι η μετάφραση εγγράφων των βασικών σημείων των αποφάσεων επιστροφής (απέλασης) των ως άνω αλλοδαπών, καθώς και η διερμηνεία κατά τη διάρκεια της εξέτασης-ταυτοποίησης αυτών. Απαιτούμενα προσόντα ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής β) Εξειδικευμένη εμπειρία, τουλάχιστον ενός έτους στη μετάφραση μίας εκ των γλωσσών αραβική, γεωργιανή, φαρσί, παστού, ουρντού, σουαχίλι, κινεζική, μπενγκάλι, αμαρικά, μπατζαμί και ισπανικά).
  • Εργο των Ψυχολόγων είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε παρανόμως εισερχομένους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους.

Απαιτούμενα προσόντα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.

  • Εργο των Κοινωνικών Λειτουργών είναι η κοινωνική φροντίδα σε παρανόμως εισερχομένους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους.

Απαιτούμενα προσόντα ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑