Ειδήσεις

Published on July 25th, 2013 | by fileto

0

Η Εθνική Τράπεζα ενημέρωσε επιχειρηματίες στην ΑΜ-Θ

Σειρά εκδηλώσεων με θέμα «Αναπτυξιακές λύσεις από την Εθνική Τράπεζα» διοργάνωσε στη Β. Ελλάδα η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για ενημέρωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στις εκδηλώσεις αυτές στελέχη της Εθνικής ενημέρωσαν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για την πρόσβασή τους σε χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκούς όρους, μέσω των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων στήριξης και ανάπτυξης.

Στα προγράμματα αυτά, που χρηματοδοτούνται είτε από κοινοτικούς πόρους είτε από ίδια διαθέσιμα της Τράπεζας, συμμετέχουν το υπουργείο Ανάπτυξης, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε., το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η μεγάλη συμμετοχή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις εκδηλώσεις αυτές, αποδεικνύει και το ενδιαφέρον που έχουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αναφορικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους.

Εκδηλώσεις με θέμα την ενημέρωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για χρηματοδότηση μέσω των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων πραγματοποιήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα, Σέρρες και Θεσσαλονίκη, με το συντονισμό του Διευθυντού Δικτύου Β. Ελλάδος κ. Δ. Σιδηρόπουλο, με το Διευθυντή Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Εθνικής κ. Σ. Φλώρο να αναλύει τα ευρισκόμενα σε εξέλιξη προγράμματα.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑