Ειδήσεις

Published on August 21st, 2013 | by fileto

0

Εντοπίστηκε ευλογιά σε μηρυκαστικά του Έβρου

Με την υπ’ αριθμ. 95383/8685 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας, αποφασίζονται τα κάτωθι:

1.Απαγορεύεται η έξοδος από την περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ζώντων ζώων, μη εδωδίμων προϊόντων των ευαίσθητων ειδών καθώς και ειδών χορτονομής.

2. Απαγορεύονται οι αγοραπωλησίες ζώων μεταξύ των εκτροφών της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας.

3. Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων από τις συνήθεις περιοχές βόσκησης και η προσέγγιση στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν ορισθεί, όπως επίσης η προσέγγιση στον ποταμό Έβρο.

4. Επιτρέπεται η σφαγή των ζώων στο σφαγείο Ορεστιάδος και μετά από άδεια του αρμόδιου κτηνιατρείου, εφόσον οι εκτροφές βρίσκονται εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης.

5. Την εφαρμογή της απόφασης αυτής αναθέτουμε στις οικείες Κτηνιατρικές Αρχές, επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, Λιμενικές, Δημοτικές, Κοινοτικές Αρχές, ως και τα όργανα της Αγροφυλακής.

6. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης και των αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεση της από οποιοδήποτε όργανο της διοίκησης δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις ή ενισχύσεις και επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Ν.248/1914 (Α΄110) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 2538/1997 (Α΄ 242) .

7. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την ανάκλησής της.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑