Διεθνείς

Published on November 8th, 2013 | by fileto

0

Η Κομισιόν προωθεί γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές

Το πράσινο φως για την εισαγωγή και κυκλοφορία στην αγορά στην Ε.Ε. δύο μειγμάτων γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού που προορίζονται για ζωικές τροφές, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών για την απαγόρευσή τους.

Επιτρέπεται έτσι η κυκλοφορία του SmartStax, ενός μείγματος γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού του ομίλου Monsanto, και του PowerCore Maze, ενός μείγματος πολλών γενετικά τροποποιημένων καλαμποκιών που παράγονται από τους ομίλους Monsanto και Dow.

Η Επιτροπή ενέκρινε περαιτέρω και την πώληση γύρης για μέλι, στην οποία μπορεί να εμπεριέχονται ίχνη καλαμποκιού MON810, ένα προϊόν του ομίλου Monsanto επίσης το μόνο γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι, η καλλιέργεια του οποίου επιτρέπεται στην Ε.Ε.

Με την πρόσφατη αυτή απόφαση οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί των οποίων επιτρέπεται η εισαγωγή και πώληση στην Ε.Ε. για την διατροφή, ανέρχονται σε 51.

Ο όμιλος Monsanto έχει ζητήσει επιπλέον την ανανέωση της άδειας καλλιέργειας του MON810, η οποία είχε χορηγηθεί το 1998 με ισχύ 10 ετών.

Ωστόσο η Επιτροπή δεν έχει ακόμη αποφασίσει σχετικά με αυτό το αίτημα και ελλείψει απόφασης, το γενετικά τροποποιημένο αυτό καλαμπόκι εξακολουθεί να καλλιεργείται στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Τσεχία και τη Σλοβακία, ενώ το 2008 είχαν υιοθετηθεί ρήτρες διασφάλισης, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η καλλιέργειά του στην Γαλλία, την Αυστρία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ρουμανία, την Βουλγαρία και το Λουξεμβούργο.
A.V.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑